Vuosi 2020 oli viimeinen vuosi HUSin viisivuotisesta ympäristöohjelmakaudesta 2016–2020.

Ympäristöohjelmakauden aikana edistimme HUSin ympäristötyötä monella rintamalla. Kehitimme muun muassa hankintojen vastuullisuutta, rakentamisen ympäristöasioita ja energiatehokkuutta, lisäsimme maa- ja aurinkoenergian käyttöä ja tehostimme jätehuollon suunnittelua ja ohjaamista uusien seurantamenetelmien avulla. 

Sekajätteen vähentämistavoitteemme koko viisivuotiskaudelle toteutui, samoin kuin energiatehokkuussopimuksen välitavoite vuoden 2020 lopussa. Kauden alussa tehty ympäristöasioiden viestinnän ja koulutusten uudistaminen näkyi henkilöstömme osallistumisinnokkuutena.

Tavoitteena hiilineutraalius 2030

Vuoden 2020 keväällä otimme merkittävän askeleen kohti hiilineutraaliutta, kun hankimme sähkönkulutuksellemme uusiutuvan, hiilivapaan sähköenergian alkuperätakuut. Strategisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, minkä edistämiseksi aloimme valmistella HUSin hiilijalanjäljen ja ilmastotiekartan laadintaa. Ne valmistuvat ilmastotyömme pohjaksi vuonna 2021.

Vuonna 2020 avasimme henkilöstölle uuden, kattavan intranetsivuston vastuullisista kulkutavoista työhön ja kotiin. Lisäksi toteutimme vuoden 2019 lopussa valmistuneen viisaan liikkumisen edistämisohjelmamme toimenpiteitä pitkin vuotta ja jatkamme työtä tulevina vuosina. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen lisääminen. HSL ja valtakunnallinen Fiksusti töihin -hanke myönsivät meille Työmatkaliikkumisen edelläkulkija 2020 -tunnustuksen pitkäjänteisestä työstämme henkilöstön hyvinvoinnin ja vastuullisen työmatkaliikkumisen edistämiseksi.

Jätehallintajärjestelmä laajeni Meilahdessa

Helmikuussa 2020 Meilahden sairaala-alueella aloitettiin lääkejätteen tilaus- ja seurantakäytäntö HUSKEY-jätehallintajärjestelmän avulla. Saman järjestelmän kautta käynnistimme elokuussa myös sekajätelaskutuksen, joka perustuu työyksiköiden tuottamien sekajätesäkkien määrään. Sekajätehuolto sisältyi aiemmin vakiokuluna HUSin sisäisiin tilavuokriin, joista se nyt poistui ja tilalle tuli määrään perustuva laskutus. 

Muutoksen tavoitteena on kannustaa yksiköitämme vähentämään sekajätettä ja lisäämään lajittelua ja kierrätystä. Oman yksikön jätemääriä voi seurata HUSKEY-järjestelmästä.

Sekajätteen määrä laski lisääntyneestä suojavarusteiden käytöstä huolimatta

Koronavirusepidemia vaikutti voimakkaasti jätehuoltoomme. Suojavarusteiden lisääntynyt käyttö keskimäärin tuplasi sekajätteen määrät koronaviruspotilaita hoitavilla osastoillamme. Epidemian vuoksi laadimme HUSiin uusia ohjeita jätteiden lajittelusta ja turvallisesta käsittelystä ja annoimme yksiköillemme jäteneuvontaa. Samalla hioimme jätehuoltoketjuja eri osapuolten kanssa muun muassa käytänteistä, pakkaamisesta, keräysastioista, aikatauluista ja reiteistä. Hyvällä yhteistyöllä saimme jätehuollon sujumaan poikkeusoloissakin hyvin.

HUSin sekajätteen kokonaismäärää epidemia ei kuitenkaan kasvattanut, vaan määrä laski edellisvuodesta noin 150 tonnia. Suurin vaikuttaja tähän oli potilasmäärien lasku sekä yksiköiden sekajätelaskutus määrän perusteella. Merkittävää laskua oli myös paperin ja biojätteen määrissä. Aktiivisen lajittelun ansiosta kerätyn muovin määrä kasvoi 18 tonnia edellisvuodesta.

HUSin JCI-laatujärjestelmään liittyen laadimme vaarallisten jätteiden ja kemikaalien käyttöön toimintaperiaatteet. Aiheeseen liittyvä materiaali ja asiat saatiin nyt ensimmäistä kertaa kirjattua yhdeksi kokonaisuudeksi.

Syksyn aikana päivitimme HUSin ympäristöpolitiikan ja laadimme uuden ympäristöohjelman vuosille 2021–2024. Uusi nelivuotinen kausi on nyt samassa rytmissä HUSin strategian kanssa ja noudattaa sen linjauksia. Hallituksemme hyväksyi uuden ympäristöohjelman joulukuussa 2020.