Vuonna 2020 Logistiikkakeskuksen ostosähkön kulutus laski ja sekajätteen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna.

HUSin ympäristöpolitiikkaa koordinoidaan HUS Ympäristökeskuksessa. HUS Logistiikassa toteutamme HUSin ympäristövastuun tavoitteita vastuullisuusryhmämme kautta. Ympäristövastuutyötämme ohjaavat HUS ympäristöpolitiikka, HUS ympäristöohjelma ja HUS hankintastrategia.

Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen

12 prosenttia HUSin Logistiikkakeskuksen energiatarpeesta katettiin vuonna 2020 aurinkoenergialla

HUS Logistiikkakeskus on rakennuksena energiatehokkuusluokassa A, ja sen laskennallinen kokonaisenergiankulutus on vuosittain noin 74 kWh/m2. Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Sähköä ostettiin Vantaan energialta valaistukseen ja laitteisiin 458 MWh vuonna 2020, mikä oli 5,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näin ostosähkön kulutus laski jo toista vuotta peräkkäin siitä huolimatta, että toiminnan ja henkilöstön määrä kasvoi. Vuonna 2020 tulokseen vaikuttaa oma aurinkosähkön tuotanto, josta saatiin sähköä 54,4 MWh.  Toisin sanoen noin 12 prosenttia HUS Logistiikkakeskuksen energiatarpeesta katettiin vuonna 2020 aurinkoenergialla. Määrä on hieman suurempi kuin paneeleiden asennusta suunnitellessa arvioitiin (arvio oli 50 MWh vuodessa). Aurinkoenergiaa käytetään muun muassa rakennuksen maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmän pyörittämiseen sekä valaistukseen.

Logistiikkakeskuksen sähkönkulutus

Aika  Kulutus [kWh]  1/2019 – 12/2019 [kWh]  Muutos [%] 
1/2020  50 928,10  60 065,80  -15,21% 
2/2020  47 934,70  44 739,80  7,14% 
3/2020  49 535,10  42 726,30  15,94% 
4/2020  39 851,20  36 159,60  10,21% 
5/2020  29 827,70  34 785,20  -14,25% 
6/2020  20 967,70  27 296,00  -23,18% 
7/2020  23 963,60  29 445,80  -18,62% 
8/2020  24 599,10  29 928,00  -17,81% 
9/2020  31 333,20  34 427,90  -8,99% 
10/2020  41 555,70  44 657,70  -6,95% 
11/2020  45 890,00  48 620,30  -5,62% 
12/2020  52 122,40  52 211,00  -0,17% 
Yhteensä 458 508,50  485 063,40  -5,47% 

Aurinkoenergia

Ostosähkön kulutus  458 508,50 kWh  tämä on oman tuotannon vuoksi pienempi kuin v. 2019 
Oma aurinkosähkön tuotanto  54 430,51 kWh 
Koko kulutus 

512 939,01 kWh 

 

Jätteiden määrän vähentäminen

Muovinkeräys tehostui, ja muovia saatiin kerättyä talteen yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna.

Vuonna 2020 HUS Logistiikan kokonaisjätemäärä oli noin 62 tonnia, josta sekajätteen osuus noin 33 prosenttia. Vielä vuonna 2018 sekajätteen osuus oli yli 50 prosenttia. Sekajätettä syntyi suhteellisesti hieman enemmän kuin vuonna 2019, mutta huomattavasti vähemmän kuin kahtena sitä aiempana vuonna. Vuonna 2019 aloitettiin sekä Logistiikkakeskuksen varastolla että henkilökunnan taukotiloissa muovijätteen keräys. Vuonna 2020 muovijätettä syntyi 8,6 tonnia, mikä on yli tuplasti vuoden 2019 muovimäärään verrattuna ja se osaltaan pienentää syntyvän sekajätteen määrää. Myös paperin, pahvin ja biojätteen keräys tehostui vuoden aikana merkittävästi vähentäen sekajätteen osuutta. 

Jätelaji (tonnia) 2020 2019 2018 2017
sekajäte 21 17,9 21,9 21,3
muovi 8,6 4,2  
pahvi 23,5 17,7 14,08 13,2
paperi 4,6 4,7 4,1 6
tietosuojamateriaali  0,6 0,6   0,07
biojäte 1,3 2,5 2,6 2,5
jäteöljy 0 7,3  
kiinteä öljyjäte 0 0,2  
kaivo- ja viemärijäte 3 1,5  
kemikaalit 0 0,7  
muut 0,32 0,9
YHTEENSÄ 62,6  57,6 43 44