Vastuullisuuden pääteemojamme ovat vastuulliset toimintatavat, vastuulliset hankinnat ja koko henkilökunnan yhteiset hyvän mielen teot.

HUS Logistiikkaan perustettiin helmikuussa 2018 johtoryhmän päätöksellä vastuullisuusryhmä edistämään vastuullisuusteemojen toteuttamista laaja-alaisesti. Ryhmä pohjautuu jo aiemmin toimineeseen ympäristövastuuryhmään, joka on koko HUSissa käytössä oleva toimintamalli.

Vastuullisuusryhmään kuuluu asiantuntijoita HUS Logistiikan eri osa-alueilta. Vuonna 2020 ryhmän puheenjohtajana toimi hankinnan kehittämispäällikkö ja muut jäsenet edustivat logistiikkaa, materiaalinhallintaa, asiakkuuksia ja hankintaa.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusryhmän tehtävänä on laatia vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat ja hyväksyttää ne HUS Logistiikan johtoryhmällä, jonka puheenjohtajana toimii toimialajohtaja.

Vastuullisuusohjelmamme pohjautuu HUSin hankintastrategian linjauksiin, sekä HUSin ympäristöohjelmaan. Vastuullisuusryhmä on tunnistanut HUS Logistiikan toimialaan liittyen keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi jätteiden vähentämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön, kuljetusten päästöjen minimoimisen sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun paremman huomioimisen tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuksissa.