Taloudellisella vastuulla tarkoitamme taloudellisten tavoitteiden saavuttamista niin, että voimme tuottaa pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajakunnillemme.

Palvelut tuotetaan asiakkaille kustannustehokkaasti. Hankintojen osalta tavoitellaan kilpailuttamisen avulla merkittäviä taloudellisia säästöjä. Lisäksi hoitotarvikehankinnoissa varmistetaan yhteneväinen tarvikevalikoima potilaan koko hoitopolun ajaksi.

HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. HUS-kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan.

HUS Logistiikka on osa HUS-kuntayhtymää. Noudatamme HUS-kuntayhtymän talouden ohjeita. HUS-kuntayhtymä asettaa vuosittain meille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Tuloslaskelma

HUS Logistiikka
Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2020 TAE 2021
Toimintatuotot yhteensä 297 810 297 820
Myyntituotot 291 141 297 820
Maksutuotot 0 0
Tuet ja avustukset 6 442 0
Muut toimintatuotot 228 0
Toimintakulut yhteensä 303 593 297 346
Henkilöstökulut 21 442 25 305
Palveluiden ostot 25 585 27 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 254 163 241 951
Avustukset 0 0
Muut toimintakulut 2 403 2 487
Toimintakate  -5 783 474
Rahoitustuotot ja -kulut yht. -6 0
Vuosikate -5 789 474
Poistot ja arvonalentumiset 392 474
Satunnaiset erät 0 0
Tilikauden tulos -6 181 0