Koronavirusepidemia näkyi voimakkaasti erityisesti suojainten hankinnoissa. Vastuullisuustyö kuitenkin eteni poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta.

Tammikuussa 2020 julkaistiin Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin. Se on HUS Logistiikan aloitteesta perustetun sairaanhoitopiirien yhteisen vastuullisten hankintojen kehittäjäryhmän tuottama opaskirja, jonka avulla pyrimme siihen, että hankintojen vastuullisuustavoitteet ja -kriteerit olisivat sairaanhoitopiireissä mahdollisimman yhteneväiset.  

Julkaisimme toisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttimme keväällä 2020. 

Koronaviruksen vaikutukset

Vuotta 2020 leimasi vahvasti maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, jolla oli suuria vaikutuksia myös HUS Logistiikan toimintaan. Erityisesti suojaintarvikkeilla oli globaaleja saatavuushaasteita, mutta onnistuimme verrattain hyvin säilyttämään tilanteen, jossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa suojaintuotteita oli riittävästi käytössä.

Pyrimme hankkimaan suojaimia ensisijaisesti sopimustoimittajiemme kautta, mutta jouduimme hankkimaan niitä runsaita määriä myös tavallisten hankintaketjujemme ulkopuolelta. Olimme myös tukemassa kotimaisen suojainvalmistuksen aloittamista.

Muovinkeräys tehostui

Toiminnan kasvaessa myös jätteiden kokonaismäärä kasvoi, mutta pystyimme entistä tehokkaammin erottelemaan eri jätelajeja, ja erityisesti muovin keräys tehostui merkittävästi. Muovia kerättiin Logistiikkakeskuksen tiloissa 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tämä vähentää suoraan tuotetun sekajätteen määrää.  

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus huomioitiin 66 julkaistussa tarjouspyynnössä, mikä on noin 26 prosenttia kaikista julkaistuista yhteishankintojen tarjouspyynnöistä.

Henkilöstön yhteiset hyvän mielen kampanjat, esimerkiksi joululahjakeräys Vantaan Ensi- ja turvakodille, onnistuivat odotusten mukaisesti.

Runsaasti sidosryhmäyhteistyötä

Vuonna 2020 teimme paljon yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa kansallisen hankintastrategian puitteissa, pääkaupunkiseudun hankintayksiköiden kesken, Keino-osaamiskeskuksen kautta, pohjoismaisten hankintayksiköiden kanssa sekä oman organisaation sisällä muun muassa Ekologinen ATeK -kampanjan tiimoilta. Hankintojen kategoriatyö lisäsi tavoitteellista sidosryhmäyhteistyötä asiakkaidemme kanssa, ja vuoden loppupuolella laaditut kategoriastrategiat tehtiin yhdessä kunkin kategorian keskeisten sidosryhmien kanssa. Kategoriastrategiassa linjataan esimerkiksi kategoriakohtaiset vastuullisuuden tavoitteet ja painopisteet. 

Käymme aktiivista vuoropuhelua toimittajamarkkinoiden kanssa muun muassa Sailab Medtech Finlandin kautta varmistaaksemme, että myös markkinoilla ollaan valmiita uusiin kunnianhimoisempiin vaatimuksiimme. 

Yhteistyö Finnwatchin kanssa jatkui instrumenttikilpailutuksen myötä, ja raportti yhteistyöstä valmistui kesällä 2020.