Vuonna 2020 jatkoimme edellisenä vuonna luotujen yhteistyöverkostojen syventämistä ja loimme myös uusia kumppanuuksia.

Keino-osaamiskeskus on tärkeä alusta, jonka tarjoamien kehittäjäryhmien kautta olemme tehneet yhteistyötä muiden sairaanhoitopiirien kanssa vastuullisuuden edistämiseksi hankinnoissa. Keinon kautta on järjestetty myös eri tuoteryhmiä koskevia teemakeskusteluja sekä hankintayksiköiden kesken että yhdessä toimittajien kanssa. Näissä keskusteluissa mukana on ollut myös toinen tärkeä yhteistyökumppanimme Sailab Medtech Finland. Lisäksi vuoropuhelu Finnwatchin kanssa jatkui, ja suunnitteilla on projektimaista yhteistyötä myös jatkossa. 

Vuonna 2019 solmittu yhteistyösopimus Norjan sairaanhoitopiirien yhteisen hankintayksikön (Sjukhusinköpp) ja Ruotsin kansallisen hankintayksikön kanssa on kantanut hedelmää, ja ryhmämme kokoontuu noin kahden kuukauden välein jakamaan kokemuksia ja kehittämään yhteistyötä pohjoismaisella tasolla.  Uutena sidosryhmätasona vuonna 2020 mukaan tulivat kansallisen hankintastrategian teemaryhmät, joiden työskentelyyn osallistuimme sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden osalta. 

Vastuullisuus on sidosryhmille tärkeä arvo

Avoin sidosryhmäyhteistyö ja sen kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Vastuullisuusohjelmaamme on suunniteltu tiiviissä vuoropuhelussa yhdessä sisäisten asiakkaidemme, sopimustoimittajiemme ja yritysvastuun kentällä toimivien järjestöjen kanssa.

Sidosryhmiksi olemme määritelleet ne tahot, joihin HUS Logistiikan toiminnalla on vaikutusta ja jotka vaikuttavat HUS Logistiikkaan.

Vuonna 2019 tekemämme sidosryhmäkyselyn perusteella niin henkilöstömme, asiakkaamme kuin tavarantoimittajammekin pitävät vastuullisuutta tärkeänä arvona, ja saimme kannustavaa palautetta vastuullisuuden eteen tekemästämme työstä. Kaikissa ryhmissä tärkeimmiksi vastuullisuuden teemoiksi toiminnassamme nostettiin vastuullisuus työnantajana sekä ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia kunnioittavat valmistusolosuhteet riskimaissa.

Jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Asiakkaisiimme kuuluvat HUSin toimialojen lisäksi HUSin erityisvastuualueet sekä HUSin alueella sijaitsevat kunnat. Näillä kaikilla on omia strategisia tavoitteita, joiden toteutumisessa meillä on tärkeä rooli. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme vastaamaan mahdollisimman hyvin näihin tavoitteisiin voidaksemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa edetä systemaattisesti ja tuloksellisesti. Verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö ovat tärkeitä keinoja pitää yllä osaamistamme ja ymmärrystämme asiakkaidemme tavoitteista, ja siksi olemme tiiviisti mukana esimerkiksi pääkaupunkiseudun hankintayksiköiden yhteistyöverkostossa. 

Vastuullisuuteen liittyvät sidosryhmät

Sidosryhmä Yhteistyötavat
Sopimustoimittajat Markkinavuoropuhelu, kehittämistapaamiset, toimittaja- ja sopimusyhteistyö
HUS-asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset, Ekologinen ATeK-työryhmä, HUSin vastuullisten hankintojen verkosto, asiakasraadit
Kunta-asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset
Erva-asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset
Muut sairaanhoitopiirit Yhteistyötapaamiset, kehittäjäryhmä
Keino-verkosto Kehittäjäryhmät
Sailab – Medtech Finland ry Verkostot, toimittajayhteistyö, kehittäminen
Finnwatch ry Kehittäminen, projektiyhteistyö
IWFEPP Vastuullisten julkisten hankintojen kv-verkosto
LOGY Yhteistyötapaamiset