HUS Logistiikan vastuullisuusraportti 2020

HUS Logistiikka on yksi HUSin ei-sairaanhoidollisia tukipalveluja tuottavista tulosalueista. Palveluihimme kuuluvat hankintatoimi, tarvikelogistiikka, sairaalalogistiikka ja lääkintätekniikka.

Tuotamme palveluita HUSin lisäksi niille HUSin jäsenkunnille ja erityisvastuualueille, jotka ovat tehneet kanssamme palvelusopimuksen. HUS Logistiikan tulosaluetta johtaa ja kehittää toimialajohtaja, apunaan johtoryhmä. 

HUS Logistiikan vuoden 2020 liikevaihto oli noin 298 miljoonaa euroa. 31.12.2020 HUS Logistiikassa työskenteli 509 henkilöä. 

HUS Logistiikan toimitusketjut ovat hankintasopimusten kautta globaalit. Hankkimiemme tuotteiden valmistusta tapahtuu myös niin sanotuissa riskimaissa (BSCI-luokitus), ja yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että näiden tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia (ILO) kunnioittavat. Lisäksi arvioimme kaikessa hankinnassa sekä muussa toiminnassamme olennaisimmat ympäristönäkökulmat HUSin ympäristöpoliittisten painotusten mukaisesti. 

Tämä raportti on läpileikkaus HUS Logistiikan toimintaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristö- vastuun näkökulmista. Kyseessä on kolmas vastuullisuusraporttimme. Olemme aiemmin julkaisseet vastuullisuusraportit vuosien 2018 ja 2019 toiminnasta

HUS Logistiikan vastuullisuusraportti 2020