Strategiamme vuosille 2020–2024 painottaa vahvasti vastuullisuutta sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassa.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille ennen kaikkea verovarojen vastuullista, eettistä ja läpinäkyvää käyttöä.

Sosiaalinen vastuu ilmenee esimerkiksi hoitoon pääsyn yhdenvertaisuutena, eri sosioekonomisten ryhmien terveyden edistämisenä ja osatyökykyisten työllistämisenä.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista kaikessa toiminnassamme. Panostamme ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen löytymiseen ja samalla kestävämmän yhteiskunnan kehittymiseen.

Tavoitteenamme on, että HUS on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2020 keväällä otimme merkittävän askeleen kohti tätä tavoitetta, kun hankimme sähkönkulutuksellemme uusiutuvan, hiilivapaan sähköenergian alkuperätakuut.

Vuoden 2020 osalta HUS Logistiikka raportoi vastuullisuudestaan GRI-standardin mukaisesti. Muilta osin raportointimme ei noudata vielä GRI-standardia ja keskittyy toistaiseksi pääasiassa ympäristöasioihin.

Yksi tärkeimmistä vastuullisuutta koskevista tavoitteistamme vuoden 2020 aikana oli luoda HUSille oma vastuullisuusohjelma. Ohjelman sisältöä ja tavoitteita valmisteltiin vuoden 2020 aikana ja se esiteltiin hyväksyttäväksi HUSin hallitukselle helmikuussa 2021. Vastuullisuusohjelman ensimmäiset tavoitteet ovat maltillisia. Ne keskittyvät ympäristövastuun lisäksi erityisesti asiakaskokemuksen ja esimiestyön kehittämiseen sekä hankinta- ja sopimusosaamisen parantamiseen.