HUSin ja Aalto-yliopiston yhteinen translationaalisen neurokuvantamisen professori johtaa BioMag-laboratoriota, jossa kuvataan ihmisen aivojen toimintaa mittaamalla hermosolujen tuottamia magneettikenttiä MEG- eli magnetoenkefalografialaitteella.

BioMag-tutkimuslaboratorion toiminta perustuu aivosolujen magneettikenttiin ja niiden havainnointiin. Aivojen toiminta on hermosolujen sähköistä toimintaa. Aktiivisen hermosolun ympärille syntyy magneettikenttä. Kun aivoalue aktivoituu, kymmenet tuhannet aivosolut aktivoituvat ja synnyttävät sen verran suuren magneettikentän, että sen voi havaita MEG-laitteella. 

”Perinteinen aivosähkökäyrä antaa millisekuntien tarkkuudella tietoa aivon toiminnasta, mutta aivan tarkkaa aivotapahtuman sijaintia emme saa tietää, sillä käyrä mitataan kallon, aivo-selkäydinnesteen ja päänahan läpi. MEG-laitteella sen sijaan saadaan myös erittäin tarkka sijaintitieto, mikä on ratkaisevaa esimerkiksi epilepsiapotilaiden kirurgisessa hoidossa, jos kohtauksen aiheuttava osa aivoista pystytään mittauksen avulla poistamaan”, kertoo HUSin ja Aallon yhteisprofessori Hanna Renvall.

Meilahden sairaalassa olevassa BioMag-laboratoriossa on yksi Suomen kolmesta MEG-laitteesta. Se on myös ainoa, jota käytetään potilaiden diagnosointiin. Jyväskylässä ja Aallossa olevat kaksi muuta laitetta ovat pelkästään tutkimuskäytössä.

Yhteinen professori yhteisille tavoitteille

HUS ja Aalto tekivät 2019 yhteistyösopimuksen yhteisen tutkimus- ja innovaatiotyön syventämiseksi. Sopimukseen perustuva yhteisprofessuuri on ensimmäinen Aalto-yliopiston ja HUSin yhteisvirka. 

Tavoitteena on tukea teknisen kehityksen siirtämistä HUSiin ja kehittää kuvantamisen välineitä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteisprofessorina Renvall opettaa Aalto-yliopistossa, kehittää epilepsia- ja aivovammapotilaiden diagnosointimenetelmiä BioMagissa sekä tekee tieteellistä tutkimusta muun muassa varhaisvaiheen muistisairauden tunnistamiseksi.