Teimme tutkimuksen aloittamisen sujuvammaksi ja nopeammaksi tehostamalla koulutusta ja neuvontaa sekä selkeyttämällä ohjeita.

Vuonna 2020 jatkoimme edellisvuonna alkanutta työtä yksinkertaistamalla tutkimuksen aloittamista. Tutkimusjohtomme panosti vuonna 2020 tutkijoiden ja tulosyksiköiden tutkimussihteereiden aktiiviseen neuvontaan, ohjaukseen ja koulutukseen. Tätä varten palkkasimme tutkimusjohtoon uuden tutkimusylilääkärin, erikoissuunnittelijan ja suunnittelijan. 

Elokuussa avasimme kaikille tutkimuksen parissa toimiville tarkoitetun tutkimusneuvontaa antavan sähköpostin. Alle puolessa vuodessa siihen saapui yli 1 100 kysymystä, joista osa oli hyvinkin laajoja. Useimmin kysytyt kysymykset vastauksineen olemme koonneet tutkimuksen verkkosivuille ja päivitämme listaa jatkuvasti.  

Tutkimusjohto aloitti säännölliset kysely- ja neuvontatunnit tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöiden sihteereille tutkimusluvan valmistelun helpottamiseksi.

Uudistimme myös tutkimuksen ja opetuksen intranetsivut sekä päivitimme tutkijoiden ohjeet ja lupaprosessin lomakkeet helppokäyttöisemmiksi. 

Etäkoulutukset lisäsivät osallistujamääriä

Koronavirusepidemian vuoksi tutkimusjohto järjesti koulutuksensa etäkoulutuksina, joiden tallenteet ovat katsottavissa verkkosivuillamme. Koulutuksiin pystyi näin osallistumaan paremmin kuin perinteisiin fyysistä läsnäoloa vaativiin koulutuksiin. 

Vuonna 2020 järjestimme yhteensä 32 koulutusta ja niihin osallistui yli 2 200 henkilöä. Luvussa ei ole mukana tallenteita myöhemmin katselleita.  

Eettiset toimikunnat mukautuivat nopeasti epidemian tuomiin muutoksiin

Eettiset toimikuntamme reagoivat nopeasti koronavirusepidemiaan ja ensimmäinen eettisen toimikunnan etäkokous järjestettiin jo maaliskuussa. Epidemian seurauksena toimikunnat saivat käsiteltäväksi hyvinkin laajoja ja monimutkaisia koronavirusaiheisia tutkimuskokonaisuuksia, joissa nousi esiin uusia asioista, kuten viivästetty suostumus, etäsuostumus ja etäalustojen tietoturva. 

Jotta pystyimme vastaamaan tutkijoiden ja tutkimusten tarpeisiin nopeasti muuttuneessa epidemiatilanteessa, loimme koronavirustutkimusten käsittelyyn pikakaistan, jonka kautta tutkimukset pääsivät nopeammin toimikuntaan. Kun tutkimukset oli aiemmin pitänyt jättää toimikunnan käsittelyyn kaksi viikkoa ennen kokousta, nyt lyhensimme ajan viiteen vuorokauteen.  

Vuoden 2020 aikana HUSin eettiset toimikunnat käsittelivät lähes 100 koronavirusaiheista tutkimuskokonaisuutta. Yhteensä eettiset toimikunnat antoivat 1 502 lausuntoa. 

Työ tutkimusluvan nopeuttamiseksi jatkuu 2021

Vuonna 2020 annoimme yhteensä 819 tutkimuslupaa. Vuodelle oli tyypillistä suuri muutoshakemusten määrä ja erillisiä tutkimuksia oli 764. Tutkimuslupaprosessi hakemuksen jättämisestä luvan saamiseen kesti keskimäärin 28 vuorokautta ja siinä oli huomattavaa vaihtelua eri tulosyksiköiden välillä.  

Vuoden 2021 tavoitteenamme on nopeuttaa tutkimuslupaprosessia niin, että se kestäisi korkeintaan 14 vuorokautta. Tavoitteen saavuttamista auttavat tutkimusluvan ja eettisen lausunnon hakujärjestelmän eli Tutkijan työpöytä -ohjelman uuteen versioon liitetyt heräte- ja raportointijärjestelmät, joiden avulla pääsemme reagoimaan ripeästi uhkaaviin viiveisiin. 

Tutkimusraadit aloittivat toimintansa

HUS Akuutti, Lasten ja nuorten sairaudet sekä HUS Diagnostiikkakeskus käynnistivät ensimmäisinä yksiköinämme tutkimusraatitoiminnan. Tutkimusraatien koulutuksesta vastasivat HUS, Helsingin yliopisto, HUSin ja Helsingin yliopiston yhteinen iCAN-syöpätutkimushanke sekä EUPATI Suomi (Eurooppalainen potilasakatemia). Tutkimusraadit ovat osa asiakasosallisuustoimintaamme.

Tutkimukset tulosyksiköittäin kpl
HUS Diagnostiikkakeskus 92
Akuutti 32
Lasten ja nuorten sairaudet 92
Leikkaussalit teho- ja kivunhoito 28
Naistentaudit ja synnytykset 40
Neurokeskus 57
Psykiatria 22
Pää- ja kaulakeskus 91
Sisätaudit ja kuntoutus 12
Sydän- ja keuhkokeskus 68
Syöpäkeskus 59
Tukielin- ja plastiikkakirurgia 70
Tulehduskeskus 35
Vatsakeskus 100
Hyvinkään sairaanhoitoalue 10
Lohjan sairaanhoitoalue 1
Porvoon sairaanhoitoalue 1
HUS Yhteiset 22
HUS Apteekki 2
HUS Tietohallinto 1
HYKS-sairaanhoitoalueen johto 3
EI HUS (ulkopuolinen tietolupa) 3
841