Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Helena Liiran tutkimus käsittelee toiminnallisia häiriöitä.

Vuonna 2019 toimintansa käynnistäneellä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla hoidamme potilaita, joiden oireille ei ole somaattisissa tutkimuksissa löydetty syytä. Heillä on diagnosoitu esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia, ärtyvä suoli, neurologiset toiminnalliset oireet tai nielemisvaikeus. 

”Kohorttitutkimuksessa näitä potilaita seurataan vuoden ajan. Kohortin rekrytointi käynnistyi maaliskuussa 2020. Tavoitteena on saada tietoa potilaiden toimintakyvystä, elämänlaadusta ja toipumisesta seuranta-aikana. Myös masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, oireiden kulkua ja resilienssiä eli sairaudesta palautumiskykyä seurataan”, Liira kertoo.

Liiran hanke koostuu seurantatutkimuksesta, laadullisesta tutkimuksesta ja satunnaistetusta kontrolloidusta kokeesta. Kohorttitutkimus toimii myös poliklinikan laaturekisterinä, tuottaa tietoa tämän potilasryhmän hoidon kehittämiseen sekä auttaa tulevien interventiotutkimusten suunnittelussa esimerkiksi tuottamalla tietoa eri mittareiden toimivuudesta tässä potilasryhmässä. 

Kohorttitutkimus etenee tasaiseen tahtiin ja tavoitteenamme on kevään 2021 aikana julkaista siitä ensimmäiset kuvailevat tulokset esimerkiksi BMJ Open -julkaisussa.

Valmisteilla on myös interventiotutkimus reaaliaikaisesta etäkonsultaatiosta toiminnallisissa häiriöissä. Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka kärsii lähetetulvasta ja reaaliaikaisilla etäkonsultaatioilla on tarkoitus vastata tähän.