Olemme tutkineet aktiivisesti SARS-CoV-2-virusta sekä COVID-19-tautia sairastavien potilaiden diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa. Tutkimukset hyödyttävät myös muita potilasryhmiä.

Kaikkein vakavimmista COVID-19-taudin oireista kärsivillä keuhkojen toiminta pettää usein joko äkillisesti tai vähitellen. Nykyisin keuhkojen toimintaa arvioidaan stetoskoopilla kuuntelemalla, mutta tällä tavoin ei pystytä kaikkia muutoksia kuulemaan. Näiden potilaiden tunnistamiseen sekä sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tilan arviointiin ja seurantaan ei siis ole käytettävissä luotettavia menetelmiä.

Koronavirusepidemian aikana aloitimme kehittämään menetelmää, jonka avulla voidaan seurata COVID-19-taudin etenemistä, tunnistaa keuhkomuutokset ja vaikeimman tautimuodon riskissä olevat henkilöt. Tutkimushanke perustuu Suomessa alun perin sydämen tutkimiseen kehitettyyn AusculThing-ratkaisuun.

Kohti digitaalista sairaalaa

Kehityshankkeessa kerätään elektronisella Thinklabs One® -stetoskoopilla sekä riskiryhmiin kuuluvien että sairaalahoidossa olevien COVID-19-potilaiden hengitys- ja sydänääniä AusculThing-ratkaisuun ja tallennetaan ne sähköisessä muodossa. Äänistä etsitään, suodatetaan ja vahvistetaan taudin eri vaiheiden keuhkomuutoksille tyypillisiä äänitaajuuksia signaalinkäsittelyn keinoin ja seurataan näissä tapahtuvia muutoksia taudin eri vaiheissa. 

Kerättyjä hengitysääniä verrataan potilaan oireisiin, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin sekä annettuun lääkehoitoon. Näiden tietojen perusteella kehitetään algoritmejä, jolla COVID-19-potilaiden keuhkotilanteen arviointi onnistuu nopeasti niin osastolla kuin muuallakin seurannassa olevilla potilailla. Tutkimus on osa laajempaa digitaalisuushankettamme.

Menetelmää voi hyödyntää muihinkin sairauksiin

Menetelmää voidaan hyödyntää muihinkin keuhkosairauksiin, joilla kullakin on oma taajuutensa tai signaalin laadun muutos. Menetelmää kehitetään tunnistamaan huonossa hoitotasapainossa olevia tai riskiryhmään kuuluvia potilaita, kuten keuhkoahtaumatautia, astmaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavia.

Yhteistyökumppaneitamme ovat yhdysvaltalainen elektronisten stetoskooppien valmistaja ThinkLabs, pilvipalveluita tuottava Castor EDC ja tablettitietokoneiden valmistaja Samsung. Olemme tehneet COVID-19-tautiin liittyvää tutkimusta yhteistyössä myös eri yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja yritysten kanssa sekä useissa kansainvälisissä hankkeissa.