Koronavirusepidemia näkyi vahvasti myös tutkimustoiminnassamme. Vuoden aikana aloitettiin noin 60 koronavirustutkimusta.

Osa tutkimuksista liittyi potilaiden hoitoon ja diagnostiikkaan, osassa tutkittiin henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia ja selviytymistä. Lisäksi tehtiin palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan toiminnan kehittymiseen ja kehittämiseen liittyviä tutkimuksia. 

Olemme olleet mukana kahdessa laajassa kansainvälisessä koronavirustutkimuksessa. Toinen on EU:n ja WHO:n tukemaan REMAP-CAP-tutkimus, jossa tutkitaan biologisten tulehduslääkkeitä koronavirusinfektion hoidossa. Toinen laaja yhteistutkimus on WHO:n tukema hanke SOLIDARITY Finland.  

Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia selvittäneistä tutkimuksista saatiin jo ensimmäisiä tuloksia. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä asia ja sitä tulee seurata jatkossakin.  

Sen lisäksi, että tutkimuksissa on etsitty uusia lääkkeitä ja keinoja diagnosointiin, on tehty myös paljon tutkimusta, joka hyödyttää palvelujärjestelmän kehittämistä jatkossa.