Helsingin Biopankin aineisto karttui vuonna 2020 yli 19 000 uudella B-Bio-0-näytteellä, eli keskimäärin noin 70 uudella näytteellä joka arkipäivä.

Vuoden 2016 alusta alkaen näytteitä on kertynyt yhteensä 100 000. Parafiinivalettujen kudosnäytteidemme arkisto sisältää lähes 700 000 henkilön näytteet.

Vuonna 2020 keräsimme tuorekudosnäytteitä yhteistyössä HUSLABin patologian laboratorioiden kanssa yli 1 100 kappaletta. Kaikkiaan tuorekudosnäytteitä on viiden vuoden aikana kertynyt yli 5 600 kappaletta. Jatkoimme vuonna 2018 aloitettua nestebiopsianäytteiden (soluvapaa DNA-näyte) keräämistä syöpäpotilailta tuorenäytekeräyksen yhteydessä, ja vuoden 2020 loppuun mennessä nestebiopsianäytteitä oli kertynyt jo yli 3600 kappaletta. Vuoden aikana käynnistimme useita kohdennettuja näytekeräysprojekteja yhteistyössä tutkimusryhmien kanssa.

Käynnistimme joulukuussa 2020 kilpailutuksen automaattisen -80°C näytesäilytysjärjestelmän hankinnasta. Järjestelmä tulee osaltaan entisestään parantamaan biopankkinäytteiden laatua ja nopeuttaa niiden poimintaa.

Vuoden 2020 koulutusten osalta siirryimme verkkoon Teams-koulutuksiin. Yksiköitä tuettiin erityisesti biopankkiprosessien kehittämisessä. Perehdytys- ja koulutustilaisuuksia oli vuoden aikana 138. Potilasjärjestökoulutuksia ja -tapahtumia on ollut 17. Koulutus- ja keräysresurssia lisättiin Neurokeskukseen sekä neurologisiin potilasjärjestöihin, mikä kasvatti neurologisten potilaiden näytekertymää 20 prosenttia.