Yhdessä Helsingin yliopiston kanssa muodostamme Suomen erikoistuneimman ja koulutustarjonnaltaan laajimman lääke- ja terveystieteellisen tutkimuksen ja opetuksen keskittymän.

Meillä tehdyt kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat korkeatasoisia ja niillä on vaikutusta sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla. Meillä työskentelee yli 1 000 erikoistuvaa lääkäriä kaikilla 50 erikoisalalla. Joka vuosi yli 800 lääketieteen perustutkinto-opiskelijaa harjoittelee HUSin sairaaloissa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaistiin yhteensä 146 väitöskirjaa vuoden 2020 aikana. Väitöskirjat jakautuivat aloittain seuraavasti:

  • lääketiede 80
  • hammaslääketiede 6
  • filosofia 53
  • psykologia 7
  • hoito- ja terveystiede 3 (Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoista)

Vuonna 2020 myönsimme 819 uutta tutkimuslupaa sekä 181 uutta opinnäytetyölupaa, joista 70 prosenttia oli ammattikorkeakoulututkintoon.

Vuoden aikana HUSin tutkijat tekivät 8 keksintöilmoitusta.