Palvelutuotantomme toimintavolyymi ylitti talousarvion 5,4 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia.

Kasvun selittää sähköisten palveluiden lisääntyminen lähes 700 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Kuntayhtymän laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos ilman sähköisiä palveluja alitti talousarvion 5,7 prosenttia ja laski edellisestä vuodesta 7,3 prosenttia.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2019 TA 2020 TP 2020 Poikk.-%
TP 2020 /
TA 2020
Muutos-%
TP 2020 /
TP 2019
Palvelutuotanto
– Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
5.4 % 1.8 %
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 160,184 158,758 -0.9%
– NordDRG-tuotteet, lkm 774,719 758,211 710,708 -6.3% -8.3%
DRG-ryhmät 166,371 162,950 153,020 -6.1% -8.0%
DRG-O-ryhmät 167,766 163,383 158,385 -3.1% -5.6%
Tähystykset 32,731 31,094 28,777 -7.5% -12.1%
Pientoimenpiteet 109,316 109,719 86,648 -21.0% -20.7%
900-ryhmä 297,541 290,245 282,547 -2.7% -5.0%
Kustannusperusteinen jakso 994 819 1,331 62.5% 33.9%
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka 1,484,126 1,384,602 -6.7%
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria 534,398 532,133 -0.4%
– Tk-päivystyskäynnit, lkm 261,302 259,697 206,425 -20.5% -21.0%
– Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 1,331 990 -25.6%
– Käyntisuoritteet, lkm 2,935,555 2,818,138 -4.0%
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 298,887 261,649 -12.5%
Ensikäynnit, lkm 264,060 212,257 -19.6%
– Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 861,168 762,399 -11.5%
– Leikkaukset, lkm 91,971 78,532 -14.6%
Päiväkirurgiset, lkm 36,988 29,285 -20.8%
– Synnytykset, lkm 31.12.2020 15,549 15,753 1.3%
1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä

Avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli 46,2 prosenttia eli hieman edellisvuotta suurempaa, vuonna 2019 osuus oli 45,6 prosenttia.

Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta eli erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta oli 47,2 prosenttia.

Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus oli vuonna 2020 HUSin erikoissairaanhoidosta 87,8 prosenttia ja koko palvelutuotannosta 88,4 prosenttia.

Hoitopäivätuotteiden lukumäärä väheni 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä laski 0,9 prosenttia.

Elinsiirtoja teimme vuonna 2020 yhteensä 408 eikä koronaepidemia juurikaan vaikuttanut niiden määriin.

Päivystykselliset leikkaukset pystyimme tekemään koronaepidemiasta huolimatta lähes normaalisti. Myös kiireettömien eli elektiivisten leikkausten määrää pystyimme lisäämään huomattavasti kesä-joulukuussa.

Laskutukseltaan merkittävimmät tuotteet, TOP25, 2020 Keskilaskutus (ka) Laskutus €
Tuote lkm
386N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g 175 416 6 490 402 37
480 Maksansiirto 104 152 6 874 043 66
302 Munuaisensiirto 35 637 7 163 111 201
104D Sydänläpän istuttaminen katetrisaatiossa 26 499 7 313 754 276
001B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide 25 371 7 408 401 292
104B Usean sydämenläpän leikkaus tai yksittäisen läpän komplisoitunut leikkaus 29 251 7 575 992 259
112B Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa 10 947 7 619 076 696
415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 12 755 7 691 399 603
219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 6 997 7 851 175 1 122
149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 10 748 8 178 878 761
416N Sepsis, aikuinen 5 753 8 312 782 1 445
478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 11 302 8 442 750 747
389A Vastasyntynyt, syntymäpaino 1500g tai enemmän, laaja leikkaus 99 877 8 589 396 86
127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 3 447 9 168 140 2 660
209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 6 172 9 209 145 1 492
580G Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa 5 128 9 359 374 1 825
014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei trombolyysihoitoa, komplisoitunut 5 022 9 406 906 1 873
103 Sydämensiirto 209 515 9 637 711 46
371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 4 176 10 000 937 2 395
209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 5 406 10 299 245 1 905
148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut 17 088 10 748 307 629
483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito 100 243 14 134 222 141
089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 4 684 14 847 983 3 170
373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 334 16 294 482 6 981
372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 625 16 418 731 4 529