Koronavirusepidemian levitessä Uudellamaalla alkuvuodesta 2020 aloitimme mittavat toimenpiteet sekä potilaiden hoitoon varautumisen että taudin torjunnan osalta.

Koronavirusepidemiaan varautumisen ja koronapotilaiden hoidon vuoksi jouduimme keväällä supistamaan elektiivistä palvelutuotantoa merkittävästi. Kevään aikana syntynyttä hoitovelkaa pääsimme purkamaan kesän kynnyksellä ja poikkeustoimin myös kesälomien aikana. Elektiivisten leikkausten määrää pystyimme lisäämään huomattavasti kesä-joulukuussa meneillään olevasta epidemiasta huolimatta. Vuoden lopussa vuodeosastohoitoa oli yli 6 kuukautta odottanut 2 936 potilasta, kun luku edellisenä vuonna oli 1 066 potilasta.

Arvioimme, että koronavirusepidemiasta syntynyt hoitovelka oli vuoden 2020 lopussa vähintään 125 miljoonaa euroa.

Valtio korvasi epidemian aiheuttamista kustannuksista vain osan

Koronavirusepidemiasta HUSille aiheutuneet kustannukset maalis-lokakuussa 2020 olivat yhteensä 187 miljoonaa euroa. Valtiolta saatu 90 miljoonan euron avustus korvasi vain 48 prosenttia näistä kustannuksista. Saamamme korvaus oli merkittävästi pienempi kuin muiden sairaanhoitopiirien saama avustus keskimäärin. Lisäksi meille myönnettiin 35 miljoonaa euroa rajatestauksesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen, josta vuodelle 2020 tuloutettiin 22,7 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemiaan liittynyt suojatarvikkeiden hankinta ja varmuusvarastointi nosti HUS Logistiikan varaston arvoa normaalista 10 miljoonasta eurosta yli viisinkertaiseksi eli 52 miljoonaan euroon.

Koronavirusepidemian vuoksi tehdyt investoinnit painottuivat Diagnostiikkakeskuksen hankkimiin koronaviruksen testaamisessa tarvittaviin laitteisiin. Näiden investointiohjelman ulkopuolella kiireellisesti tehtyjen laitehankintojen arvo oli kolme miljoonaa euroa. Valtion korvaamia epidemiasta aiheutuneita laiteinvestointeja HUSissa tehtiin yhteensä viidellä miljoonalla eurolla.

Koronavirusepidemiaan liittyvä sopimus Synlabin kanssa

Syyskuussa teimme Synlab Oy:n kanssa sopimuksen virusanalytiikan tilojen ja laitteiden vuokraamisesta kymmenen kuukauden ajaksi. Vuokrasopimuksen arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa valtioneuvoston sitoutuessa maksamaan sen kustannukset. Kyseessä oli välttämätön hankinta kansallisen koronavirusstrategian toteuttamiseksi rajaliikennetestauksessa.