Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus eli erikoissairaanhoidon palvelulaskutus oli lähes kaksi miljardia euroa.

Jäsenkuntien maksuosuus ilman jäsenkunnilta perittyä lisäkantoa laski 4,4 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuus sisältäen lisäkannon oli yhteensä lähes kaksi miljardia euroa ja nousi edellisvuodesta 0,8 prosenttia.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2020 keskimäärin 1 056 euroa.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus muilta kuin jäsenkuntamaksajilta oli 190 miljoonaa euroa. Se oli 14 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia pienempi kuin talousarviossa. ERVA-alueen laskutus jäi talousarviosta noin kolme miljoonaa euroa eli 3,6 prosenttia. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus jäi myös seitsemän miljoonaa euroa matalammaksi kuin talousarviossa.