Vuoden 2020 investointimenomme olivat kaikkiaan 241 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointien osuus oli 159 miljoonaa euroa.

Kustannuksiltaan suurimmat rakennushankkeet olivat Siltasairaala 82 miljoonalla eurolla ja Puistosairaalan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe. Suunnittelu- tai toteutusvaiheessa oli kaikkiaan 37 suurta rakennusprojektia.

Pääosa suurista hankkeista sijoittui Meilahden, Jorvin ja Hyvinkään sairaala-alueille. Meilahdessa jatkoimme vuonna 2020 muun muassa Naistenklinikan ja Tornisairaalan peruskorjauksia. Jorvin sairaalassa meneillään olivat leikkausosastoalueen ja sen alapuolisten tilojen sekä entisen päivystysalueen peruskorjaukset. Hyvinkään sairaalassa käynnistyi kantasairaalan A-osan peruskorjaus.

Vuoden aikana jatkoimme myös kahden uuden sairaalan hankesuunnittelua. Nämä ovat Meilahteen vuosina 2021–24 rakennettava Tammisairaala ja Jorvin sairaalan uusi vuodeosastorakennus. Vastaava vuodeosastorakennus Peijaksen sairaalakampukselle oli selvittelyvaiheessa.

Omien rakennusinvestointiemme lisäksi osallistuimme laajalla panokselle Laakson sairaala-alueen uuden yhteissairaalan suunnitteluun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Suurten tutkimus- ja hoitolaitteiden ohjelmassa painopisteemme oli HUS Diagnostiikkakeskuksen laitehankkeissa, jotka olivat 17 miljoona euroa. Näistä kiireellisiä koronaepidemian edellyttämiä laitehankintoja oli kolmen miljoonan euron verran. Valtion korvaamia epidemiasta aiheutuneita laiteinvestointeja HUSissa tehtiin yhteensä viidellä miljoonalla eurolla.

HUS Tietohallinnossa kustannuksiltaan suurimmat omat investointimme vuonna 2020 olivat Apottijärjestelmän integraatioprojekteja, tietoaltaan ja –varaston kehittämishanke, tietoverkon jälleenrakentaminen sekä rakennushankkeisiin liittyen Siltasairaalan tietotekniikka.

Tietohallinnon investointeja teimme 27 miljoonalla eurolla. Painopiste oli suurissa tietoteknisissä projekteissa kuten johdon raportointia tukevien järjestelmien kehittämisessä.