Under 2020 uppgick våra investeringsutgifter sammanlagt till 241 miljoner euro, varav bygginvesteringarnas andel utgjorde 159 miljoner euro.

Byggprojekten med de högsta kostnaderna var Brosjukhuset med en kostnad på 82 miljoner euro och den första etappen av totalrenoveringen av Parksjukhuset. Totalt 37 stora byggprojekt fanns i planerings- eller genomförandefasen.

De flesta av de stora projekten låg i sjukhusområdena i Mejlans, Jorv och Hyvinge. I Mejlans fortsatte vi under 2020 totalrenoveringen av bland annat Kvinnokliniken och Tornsjukhuset. På Jorvs sjukhus pågick totalrenovering av operationsavdelningsområdet och lokalerna nedanför det samt det tidigare akutmottagningsområdet. På Hyvinge sjukhus påbörjades totalrenoveringen av stamsjukhusets A-del.

Under året fortsatte vi även projektplaneringen av två nya sjukhus. Dessa är Eksjukhuset som byggs i Mejlans åren 2021–2024 och den nya vårdavdelningsbyggnaden vid Jorvs sjukhus. En liknande vårdavdelningsbyggnad som planerats på Pejas sjukhuscampus var i utredningsskedet.

Förutom våra egna bygginvesteringar deltog vi i hög grad i planeringen av det nya gemensamma sjukhuset på Dals sjukhusområde tillsammans med Helsingfors stad.

I programmet för stora undersöknings- och vårdanordningar låg vårt fokus på projektet för utrustning till HUS Diagnostikcentrum som uppgick till 17 miljoner euro. Av dessa utgjorde brådskande inköp av utrustning som krävdes på grund av coronavirusepidemin tre miljoner euro. HUS anläggningsinvesteringar som orsakats av coronavirusepidemin och som ersattes av staten uppgick till totalt fem miljoner euro.

På HUS IT-förvaltning var de mest kostsamma investeringarna under 2020 integrationsprojekt för Apotti, utvecklingsprojektet för datapoolen och datalagret, återuppbyggnad av datanätet samt när det gäller byggprojekt informationstekniken för Brosjukhuset.

Investeringarna inom IT-förvaltningen uppgick till 27 miljoner euro. Fokus låg på stora IT-projekt och bland annat utveckling av system som stöder ledningens rapportering.