När coronavirusepidemin spred sig i Nyland i början av 2020 inledde vi omfattande förberedande åtgärder för patientvården och i kampen mot sjukdomen.

På grund av beredskapen för coronavirusepidemin och vården av coronaviruspatienter var vi tvungna att kraftigt minska den elektiva tjänsteproduktionen under våren. Inför sommaren kunde vi avveckla vårdskulden som uppstått under våren och genom undantagsåtgärder även under sommarens semesterperiod. Trots den pågående epidemin kunde vi i juni-december avsevärt öka antalet elektiva operationer. Vid årsskiftet hade 2 936 patienter väntat mer än sex månader på vårdavdelningsvård, medan antalet var 1 066 året innan.

Vi uppskattar att vårdskulden till följd av coronavirusepidemin uppgick till minst 125 miljoner euro i slutet av 2020.

Staten ersatte endast en del av kostnaderna för epidemin

Under mars–oktober 2020 uppgick HUS kostnader till följd av coronavirusepidemin till 187 miljoner euro. Ett statsbidrag på 90 miljoner euro ersatte endast 48 procent av dessa kostnader. Ersättningen vi fick var betydligt lägre än det genomsnittliga bidraget till andra sjukvårdsdistrikt. Dessutom tilldelades vi 35 miljoner euro för att täcka kostnaderna för gränstestningen, varav 22,7 miljoner euro intäktsfördes för 2020.

Anskaffningen och säkerhetslagringen av skyddsutrustning i anslutning till coronavirusepidemin ökade värdet på HUS Logistiks lager från normala 10 miljoner euro mer än femfaldigt till 52 miljoner euro.

De investeringar som gjorts på grund av coronavirusepidemin fokuserade på den utrustning som Diagnostikcentrum anskaffat för coronavirustestning. Värdet av dessa brådskande anskaffningar av utrustning som gjorts utanför investeringsprogrammet var tre miljoner euro. Totalt uppgick anläggningsinvesteringarna som ersatts av staten till följd av coronavirusepidemin till ett sammanlagt värde av fem miljoner euro på HUS.

Avtal med Synlab med anledning av coronavirusepidemin

I september tecknade vi ett avtal med Synlab Oy om att hyra lokaler och utrustning för virusanalys i tio månader. Det totala värdet av hyresavtalet är cirka 100 miljoner euro, och statsrådet har åtagit sig att betala kostnaderna. Detta var en nödvändig anskaffning för att kunna genomföra den nationella coronavirusstrategin för testning av gränstrafiken.