TABELL 1

Nyckeltal 2015–2019

2016 2017 2018 2019 2020
Antal anställda 22 685 24 328 24 936 26 536 27 162
Fast anställda 17 817 19 027 19 399 20 409 20 774
Visstidsanställda, varav 4 868 5 301 5 537 6 127 6 388
Vikarier 3 050 3 322 3 384 3 554 3 450
Innehavare av ledig tjänst/uppgift 1 780 1 929 2 106 2 486 2 834
Kortvariga (1–12 dagar) 38 50 47 87 104
Antal anställda per personalgrupp 22 685 24 328 24 936 26 536 27 162
Vårdpersonal 12 685 13 208 13 383 14 310 14 595
Läkare 3 036 3 118 3 227 3 430 3 445
Övrig personal 5 770 6 739 6 984 7 415 7 636
Specialarbetare 1 194 1 263 1 342 1 381 1 486
Medelålder 43,7 43,8 43,9 43,8 43,5
Kvinnor 44 44,1 44,2 44,1 43,8
Män 42,2 42,3 42,5 42,4 42,2
Fast anställda 46 46,2 46,3 46,2 45,9
Visstidsanställda 35,1 35,4 35,8 35,9 35,8
Könsfördelning kvinnor / män (%) 84,0/16,0 84,2/15,8 84,2/15,8 83,9 / 16,1 83,5/16,5
Total personalomsättning, fast anställda 7,0 % 5,8 % 7,9 % 8,3 % 8,6 %
Utbildningsdagar / person 3,7 3,3 3,5 3,6 2,1
Sjukfrånvaroprocent 4,0 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % 4,4 %
Löner och arvoden av verksamhetskostnaderna, exkl. lönebikostnader (%) 47,5 47,4 46,5 45,8 45,3
Anlitande av hyrd arbetskraft i euro (€) 18 834 300 20 683 246 22 867 230 31 002 753 38 281 585

 

TABELL 2

Hel-/deltidsanställningar 1.12.2020 (inkl. deltidsfrånvaro)

Personer Deltids-
anställda
Deltids-
anställda %
Heltids-
anställda
Heltids-
anställda %
I arbete tot.
personer
I arbete Frånvarande tot. Frånvarande %
Vårdpersonal totalt 14 567 2 142 14,70 12 425 85,30 11 246 77,20 3 321 22,80
Läkare totalt 3 402 705 20,72 2 697 79,28 2 837 83,39 565 16,61
Övrig personal totalt 7 449 586 7,87 6 863 92,13 6 425 86,25 1 024 13,75
Specialarbetare totalt 1 557 399 25,63 1 158 74,37 1 322 84,91 235 15,09
Totalt 26 975 3 832 14,21 23 143 85,79 21 830 80,93 5 145 19,07

 

TABELL 3

Antal anställda

TP 2019 TA 2020 TP 2020 BS 2020 vs
BU2020
avvikelse
BS 2020 vs
BU2020 avvikelse-%
BS 2020 vs
BU2019 förändring
BS 2020 vs
BU2019 ändrings-%
HUS totalt 26 536 26 698 27 162 464 1,7 % 626 2,4 %
Vårdpersonal 14 310 14 457 14 595 138 1,0 % 285 2,0 %
Läkare 3 430 3 532 3 445 −87 −2,5 % 15 0,4 %
Övrig personal 7 415 7 307 7 636 329 4,5 % 221 3,0 %
Specialarbetare 1 381 1 402 1 486 84 6,0 % 105 7,6 %
Sjukvårdsområdena totalt 17 402 17 324 17 429 105 0,6 % 27 0,2 %
Vårdpersonal 11 936 12 034 11 941 −93 −0,8 % 5 0,0 %
Läkare 2 957 2 953 2 961 8 0,3 % 4 0,1 %
Övrig personal 1 542 1 394 1 545 151 10,8 % 3 0,2 %
Specialarbetare 967 943 982 39 4,1 % 15 1,6 %
HUCS svo 15 096 15 060 15 097 37 0,2 % 1 0,0 %
Vårdpersonal 10 296 10 383 10 291 −92 −0,9 % −5 0,0 %
Läkare 2 614 2 598 2 586 −12 −0,4 % −28 −1,1 %
Övrig personal 1 262 1 178 1 280 102 8,6 % 18 1,4 %
Specialarbetare 924 901 940 39 4,3 % 16 1,7 %
Hyvinge svo 1 179 1 153 1 169 16 1,4 % −10 −0,8 %
Vårdpersonal 844 840 828 −12 −1,4 % −16 −1,9 %
Läkare 180 185 198 13 7,0 % 18 10,0 %
Övrig personal 131 106 118 12 11,3 % −13 −9,9 %
Specialarbetare 24 22 25 3 13,6 % 1 4,2 %
Lojo svo 615 581 633 52 9,0 % 18 2,9 %
Vårdpersonal 436 424 450 26 6,2 % 14 3,2 %
Läkare 95 94 97 3 3,2 % 2 2,1 %
Övrig personal 73 52 78 26 50,0 % 5 6,8 %
Specialarbetare 11 11 8 −3 −27,3 % −3 −27,3 %
Borgå svo 512 530 530 0 0,0 % 18 3,5 %
Vårdpersonal 360 387 372 −15 −3,9 % 12 3,3 %
Läkare 68 76 80 4 5,3 % 12 17,6 %
Övrig personal 76 58 69 11 19,0 % −7 −9,2 %
Specialarbetare 8 9 9 0 0,0 % 1 12,5 %
Övriga resultatområden totalt 9 134 9 374 9 733 359 3,8 % 599 6,6 %
Vårdpersonal 2 374 2 423 2 654 231 9,5 % 280 11,8 %
Läkare 473 579 484 −95 −16,4 % 11 2,3 %
Övrig personal 5 873 5 913 6 091 178 3,0 % 218 3,7 %
Specialarbetare 414 459 504 45 9,8 % 90 21,7 %
HUS Lokalcentral 30 31 29 −2 −6,5 % −1 −3,3 %
Övrig personal 30 31 29 −2 −6,5 % −1 −3,3 %
HUS Gemensamma resultatområde 235 340 333 −7 −2,1 % 98 41,7 %
Vårdpersonal 12 13 17 4 30,8 % 5 41,7 %
Läkare 20 39 21 −18 −46,2 % 1 5,0 %
Övrig personal 187 268 276 8 3,0 % 89 47,6 %
Specialarbetare 16 20 19 −1 −5,0 % 3 18,8 %
Extern revision 6 4 5 1 25,0 % −1 −16,7 %
Övrig personal 6 4 5 1 25,0 % −1 −16,7 %
HUS Företagshälsovård 73 92 68 −24 −26,4 % −5 −6,8 %
Vårdpersonal 41 46 43 −3 −7,3 % 2 4,9 %
Läkare 13 28 8 −20 −71,4 % −5 −38,5 %
Övrig personal 14 13 12 −1 −7,8 % −2 −14,3 %
Specialarbetare 5 5 5 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS IT-förvaltning 392 447 452 5 1,1 % 60 15,3 %
Vårdpersonal 5 0 5 5 0,0 % 0 0,0 %
Övrig personal 387 447 446 −1 −0,2 % 59 15,2 %
Specialarbetare 0 0 1 1 0,0 % 1 0,0 %
HUS Apotek 336 376 410 34 9,0 % 74 22,0 %
Läkare 0 0 1 1 0,0 % 1 0,0 %
Övrig personal 103 102 116 14 13,7 % 13 12,6 %
Specialarbetare 233 274 293 19 6,9 % 60 25,8 %
HUS Logistik 449 517 509 −8 −1,5 % 60 13,4 %
Övrig personal 449 517 509 −8 −1,5 % 60 13,4 %
HUS Asvia 4 330 4 148 4 237 89 2,1 % −93 −2,1 %
Vårdpersonal 14 0 13 13 0,0 % −1 −7,1 %
Övrig personal 4 316 4 148 4 224 76 1,8 % −92 −2,1 %
HUS Diagnostikcentrum 3 283 3 419 3 690 271 7,9 % 407 12,4 %
Vårdpersonal 2 302 2 364 2 576 212 9,0 % 274 11,9 %
Läkare 440 512 454 −58 −11,3 % 14 3,2 %
Övrig personal 381 383 474 91 23,8 % 93 24,4 %
Specialarbetare 160 160 186 26 16,3 % 26 16,3 %

 

TABELL 4

Årsverken år 2020 (31.12.)

BS 2019 BU 2020 BS 2020 BS 2020 vs
BU2020
avvikelse
BS 2020 vs
BU2020 avvikelse-%
BS 2020 vs
BU2019 förändring
BS 2020 vs
BU2019ändrings-%
HUS totalt 21 759,1 21 994,8 22 737,9 743,2 3,4 % 978,9 4,5 %
Vårdpersonal 11 164,5 11 374,6 11 661,7 287,1 2,5 % 497,2 4,5 %
Läkare 2 973,0 3 017,4 3 089,9 72,5 2,4 % 116,8 3,9 %
Övrig personal 6 548,9 6 497,6 6 849,6 352,0 5,4 % 300,7 4,6 %
Specialarbetare 1 072,7 1 105,2 1 136,8 31,6 2,9 % 64,1 6,0 %
Sjukvårdsområdena totalt 14 486,1 14 087,7 14 445,8 358,0 2,5 % −40,4 −0,3 %
Vårdpersonal 9 415,4 9 469,9 9 640,5 170,5 1,8 % 225,1 2,4 %
Läkare 2 600,3 2 597,3 2 686,0 88,8 3,4 % 85,7 3,3 %
Övrig personal 1 731,7 1 291,2 1 377,9 86,8 6,7 % −353,7 −20,4 %
Specialarbetare 738,8 729,4 741,3 11,9 1,6 % 2,5 0,3 %
HUCS svo 12 605,6 12 188,5 12 487,3 298,8 2,5 % −118,3 −0,9 %
Vårdpersonal 8 129,4 8 156,7 8 305,1 148,4 1,8 % 175,7 2,2 %
Läkare 2 270,3 2 252,0 2 333,3 81,4 3,6 % 63,1 2,8 %
Övrig personal 1 501,3 1 085,8 1 140,4 54,6 5,0 % −360,8 −24,0 %
Specialarbetare 704,7 694,0 708,4 14,4 2,1 % 3,8 0,5 %
Hyvinge svo 955,6 946,9 979,2 32,2 3,4 % 23,5 2,5 %
Vårdpersonal 655,4 659,8 662,1 2,3 0,3 % 6,7 1,0 %
Läkare 170,2 170,0 193,2 23,2 13,7 % 23,0 13,5 %
Övrig personal 110,9 96,7 104,7 7,9 8,2 % −6,2 −5,6 %
Specialarbetare 19,1 20,3 19,1 −1,2 −6,0 % 0,1 0,3 %
Lojo svo 516,6 513,9 541,9 28,0 5,5 % 25,4 4,9 %
Vårdpersonal 356,1 353,7 377,7 24,0 6,8 % 21,7 6,1 %
Läkare 89,5 96,9 91,7 −5,3 −5,4 % 2,1 2,4 %
Övrig personal 62,0 55,0 65,8 10,8 19,7 % 3,9 6,3 %
Specialarbetare 9,0 8,3 6,7 −1,6 −19,3 % −2,3 −25,9 %
Borgå svo 408,4 438,4 437,4 −1,0 −0,2 % 29,0 7,1 %
Vårdpersonal 274,5 299,7 295,5 −4,2 −1,4 % 21,0 7,7 %
Läkare 70,3 78,4 67,8 −10,6 −13,5 % −2,5 −3,5 %
Övrig personal 57,6 53,6 67,0 13,4 25,0 % 9,4 16,4 %
Specialarbetare 6,0 6,7 7,1 0,4 5,8 % 1,1 17,6 %
Övriga resultatområden totalt 7 273,0 7 907,0 8 292,2 385,1 4,9 % 1 019,2 14,0 %
Vårdpersonal 1 749,1 1 904,7 2 021,2 116,5 6,1 % 272,1 15,6 %
Läkare 372,7 420,1 403,8 −16,3 −3,9 % 31,1 8,3 %
Övrig personal 4 817,2 5 206,5 5 471,7 30,4 0,6 % 654,5 13,6 %
Specialarbetare 333,9 375,8 395,5 19,7 5,2 % 61,6 18,4 %
HUS Lokalcentral 24,7 26,8 24,6 −2,3 −8,5 % −0,1 −0,4 %
Övrig personal 24,7 26,8 24,6 −2,3 −8,5 % −0,1 −0,4 %
HUS Gemensamma resultatområde 201,7 277,1 278,7 1,6 0,6 % 77,0 38,2 %
Vårdpersonal 11,0 10,4 8,9 −1,5 −14,8 % −2,2 −19,5 %
Läkare 12,8 24,5 14,2 −10,3 −42,1 % 1,4 10,8 %
Övrig personal 164,1 228,9 241,2 12,2 5,3 % 77,1 47,0 %
Specialarbetare 13,9 13,3 14,5 1,2 9,3 % 0,7 4,9 %
Extern revision 3,1 3,4 3,6 0,2 4,6 % 0,5 15,7 %
Övrig personal 3,1 3,4 3,6 0,2 4,6 % 0,5 15,7 %
HUS Företagshälsovård 56,7 72,2 58,1 −14,1 −19,5 % 1,4 2,5 %
Vårdpersonal 32,1 36,8 36,2 −0,6 −1,5 % 4,1 12,8 %
Läkare 9,6 21,0 6,8 −14,2 −67,8 % −2,8 −29,4 %
Övrig personal 11,5 10,4 11,3 0,9 8,8 % −0,2 −1,4 %
Specialarbetare 3,5 4,0 3,8 −0,2 −5,2 % 0,3 8,9 %
HUS IT-förvaltning 322,4 351,2 374,8 23,6 6,7 % 52,4 16,3 %
Hoitohenkilökunta 2,6 0,0 3,7 3,7 0,0 % 1,2 44,4 %
Läkare 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % −0,2 −100,0 %
Vårdpersonal 319,6 351,2 370,6 19,4 5,5 % 51,1 16,0 %
Övrig personal 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 % 0,4 0,0 %
HUS Apotek 281,0 315,3 326,6 10,6 8,3 % 44,9 27,4 %
Läkare 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 % 0,7 0,0 %
Övrig personal 86,4 87,9 93,1 5,2 5,9 % 6,7 7,7 %
Specialarbetare 194,6 227,4 232,9 5,4 2,4 % 38,3 19,7 %
HUS Logistik 422,0 455,5 450,5 −5,0 −1,1 % 28,6 6,8 %
Övrig personal 422,0 455,5 450,5 −5,0 −1,1 % 28,6 6,8 %
HUS Asvia 3 469,4 3 703,5 3 894,9 191,4 5,2 % 425,5 12,3 %
Vårdpersonal 7,8 0,0 10,8 10,8 0,0 % 3,0 37,8 %
Övrig personal 3 461,5 3 703,5 3 884,1 180,6 4,9 % 422,6 12,2 %
HUS Diagnostikcentrum 2 492,0 2 701,9 2 880,4 178,5 6,6 % 388,3 15,6 %
Vårdpersonal 1 695,5 1 857,5 1 961,6 104,1 5,6 % 266,1 15,7 %
Läkare 350,1 374,6 382,2 7,6 2,0 % 32,1 9,2 %
Övrig personal 324,4 338,7 392,7 54,0 15,9 % 68,3 21,1 %
Specialarbetare 122,0 131,1 143,9 12,8 9,7 % 21,9 17,9 %

 

TABELL 5

Antal anställda i dotterbolagen

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
HUS-Fastigheter Ab 324 351 365
Uudenmaan Sairaalapesula Oy 232 223 233
HUCS Kliniska Tjänster Ab 45 49
HUCS-Institutet Ab 91 93 90
Orton Oy 175 179 193
Totalt 867 895 881

 

TABELL 6

Personalförflyttningar 2020

Flyttad verksamhet Funktion Antal anställda
Centralisering av Borgå hemsjukhusverksamhet 1.4. Hemsjukhus 15
Förflyttning av Kymsotes logistik- och anskaffningstjänst 1.5. Logistik och anskaffningstjänster 26

 

TABELL 7

Pensionerade

Personer (antal) Medelålder (år)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Ålderspension (inkl. förtida ålderspension) 356 374 443 64,4 64,5 64,6
Full invalidpension 13 23 18 58,2 60 59,7
Fullt rehabiliteringsstöd 58 47 53 48,5 45,8 47,2
Delinvalidpensioner (inkl. partiellt rehabiliteringsstöd) 89 81 79 53,6 58,8 55,2
Totalt 516 525 593 60,6 61,0 61,7

 

TABELL 8

Antal anställda, utveckling 2014–2020

Antal anställda BS2014 BS2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BS 2019 BS 2020
Totalt 21 751 22 364 22 425 22 685 24 328 24 936 26 536
Vårdpersonal 12 189 12 519 12 568 12 685 13 208 13 383 14 310
Läkare 2 860 2 891 2 990 3 036 3 118 3 227 3 430
Övrig personal 5 690 5 894 5 763 5 770 6 739 6 984 7 415
Specialarbetare 1 012 1 060 1 104 1 194 1 263 1 342 1 381
TABELL 9

Antal anställda 5 år

Personalmängd Antal anställda utan förflyttningar Personalförflyttningar (personal, antal)
BS 2020 27 162 27 121 41
BS 2019 26 536 25 532 1 004
BS 2018 24 936 23 695 1 241
BS 2017 24 328 22 057 2 271
BS 2016 22 685 22 536 149

 

TABELL 10

Årsverken, utveckling 2014–2020*

BS 2014 BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BS 2019 BS 2020
HUS totalt 17611 18 016 18 411 19 538 20 390 21 522 22482
Vårdpersonal 9593 9 855 9 960 10 332 10 598 11 159 11658
Läkare 2371 2 476 2 632 2 734 2 806 2 973 3090
Övrig personal 5006 5 028 5 107 5 721 6 173 6 533 6829
Specialarbetare 641 658 712 750 814 857 905
* Årsverken av ordinarie personal

 

TABELL 11

Antal anställda inom HUS 31.12.2020 enligt typ av anställningsförhållande

Fast anställda Innehavare av öppen tjänst/
uppgift
Vikarier och
korttidsanställda
Personal
totalt
Personer %-andel Personer %-andel Personer %-andel
Vårdpersonal 11 841 81,1 % 649 4,4 % 2105 14,4 % 14 595
Läkare 2 029 58,9 % 841 24,4 % 575 16,7 % 3 445
Övrig personal 5 925 77,6 % 982 12,9 % 729 9,5 % 7 636
Specialarbetare 979 65,9 % 362 24,4 % 145 9,8 % 1 486
Totalt 20 774 76,5 % 2 834 10,4 % 3 554 13,1 % 27 162

 

TABELL 12

Nyckeltal för personalen per personalgrupp 2020

Personal Typ av anställning
Årsverken Antal personal Andel av personalen Arbetande ast anställda Visstidsanställda Pris per arbetstimme (€) Personer som varit anställda mindre än ett år Sjukfrånvaro, dagar/person
Vårdpersonal 11 657,9 14 595 53,7 % 11 246 11 841 2 754 25,3 1174 16,9
Läkare 3 089,8 3 445 12,7 % 2 837 2 029 1 416 51,1 215 5,9
Övrig personal 6 829,3 7 636 28,1 % 6 424 5 925 1 711 21,1 1029 16,7
Specialarbetare 904,8 1 486 5,5 % 1 322 979 507 28,9 324 6,1
Totalt 22 481,9 27 162 100,0 % 21 829 20 774 6 388 27,8 2742 14,8
Utvecklingssamtal Strategiska indikatorer
Relativ drifttid Upplevd nytta Index för arbetsförmåga Arbetsgivaren
rekommenderas %
Chefs-index Total personalomsättning,
fast anställda (%)
Personalomsättning, fast anställda (utan pensioner osv.) (%)
Vårdpersonal 54% 65% 3,93 58% 3,5 8,7 % 6,5 %
Läkare 58% 75% 4,10 50% 3,9 8,7 % 4,1 %
Övrig personal 65% 72% 4,09 83% 3,8 8,2 % 5,0 %
Specialarbetare 69% 76% 4,05 77% 3,9 8,9 % 6,3 %
Totalt 59% 69% 4,00 65% 3,7 8,6 % 5,8 %

 

TABELL 13

Nyckeltal för personalen per resultatområde 2020

 

Personal
31.12.
Priset per årsverke (HUS-Total) utf.
1–12/2020
Arbetsinsats, årsv. (HUS-Total) Pris per arbetstimme (€) Fast anställda % Visstidsanställda % Anlitande
av hyrd
arbetskraft (€)
Närvaro-%, total arbetstid (HUS-Total)
10 HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE 15 097 66 970 12 290,6 29,9 74,6 % 25,4 % 23 868 592 73,90%
110 Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 2 070 65 762 1 743,2 29,3 79,8 % 20,2 % 457 399 73,90%
111 Sjukvård för barn och unga 2 111 67 373 1 637,5 30,5 73,9 % 26,1 % 2 887 070 70,30%
112 Psykiatri 2 301 62 955 1 893,4 28,3 78,2 % 21,8 % 3 771 198 76,20%
113 Akuten 1 098 76 463 958,7 30,8 74,7 % 25,3 % 8 649 603 74,50%
114 Huvud- och halscentrum 993 67 107 733,7 30,3 70,0 % 30,0 % 2 151 602 71,70%
115 Internmedicin och rehabilitering 1 050 57 968 868,8 26,7 71,3 % 28,7 % 1 414 678 73,80%
116 Hjärt- och lungcentrum 853 70 253 709,3 31,1 74,8 % 25,2 % 2 310 024 76,20%
117 Kvinnosjukdomar och förlossningar 1 025 65 930 803,6 29,8 69,6 % 30,4 % 119 897 71,20%
118 Cancercentrum 572 66 015 451,9 29,9 71,7 % 28,3 % 447 427 74,90%
119 Muskuloskeletal och plastikkirurgi 657 72 250 556,4 32,1 75,0 % 25,0 % 716 933 74,80%
120 Inflammationscentrum 455 66 815 334,7 30,8 75,0 % 25,0 % 116 935 74,60%
121 Gastrocentrum 1 061 70 854 894,6 32,2 68,9 % 31,1 % 457 310 76,50%
124 Neurocentrum 661 68 509 535,6 30,8 75,5 % 27,5 % 216 450 75,10%
125 Raseborgs sjukhus 179 58 713 159,3 26,9 92,1 % 7,9 % 155 067 71,70%
128 Administration för HUCS sjukvårdsområde 11 117 387 10 59 100,0 % 0,0 % 0 85,10%
30 HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 169 67 474 979 30,4 77,6 % 22,4 % 574 850 73,20%
40 LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE 633 66 869 542 30 81,3 % 18,7 % 1 230 421 76,10%
60 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 530 65 561 437 29,2 78,7 % 21,3 % 1 538 364 73,40%
70 RESULTATOMRÅDET HUS LOKALCENTRAL 29 86 947 25 37,2 100,0 % 0,0 % 0 84,80%
71 RESULTATOMRÅDET SAMFÖRVALTNING 333 89 598 267 37,9 82,4 % 17,6 % 0 83,00%
73 RESULTATOMRÅDET HUS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 68 65 911 58 30 94,2 % 5,8 % 1 878 874 75,40%
74 RESULTATOMRÅDET HUS IT-FÖRVALTNING 452 69 469 374 31,4 88,7 % 11,3 % 0 82,80%
75 AFFÄRSVERKET HUS APOTEK 410 54 164 327 23,9 81,1 % 18,9 % 0 77,10%
76 AFFÄRSVERKET HUS LOGISTIK 509 47 593 451 22,1 92,3 % 7,7 % 1 268 848 82,00%
77 HUS STÖDTJÄNSTER 4 237 40 343 3 895 19 81,0 % 19,0 % 3 098 005 79,60%
78 HUS DIAGNOSTIKCENTRUM 3 690 62 976 2 833 28,2 77,6 % 22,4 % 4 823 633 76,20%
Totalt (inkl. Extern revision) 27 162 61 670 22 482 27,8 77,2 % 22,8 % 38 281 585 75,60%
Förverkligande av introduktionen Arbetsgivaren rekommenderas % Chefsindex Total omsättning av fast personal Omsättning av fast personal (utan pensioner osv.) (%) Sjukfrånvaroprocent Sjukfrånvaro, dgr/pers. (HUS-Total) Index för arbetsförmåga
10 HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,64 56,0 % 3,61 9,1 % 6,8 % 3,89 % 14,1 3,99
110 Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 3,66 40,0 % 3,44 7,8 % 5,6 % 4,62 % 16,6 3,82
111 Sjukvård för barn och unga 3,51 57,0 % 3,46 8,4 % 6,2 % 3,85 % 13,8 3,98
112 Psykiatri 3,63 70,0 % 3,88 11,1 % 8,8 % 3,63 % 12,8 4,08
113 Akuten 3,75 59,0 % 3,69 10,6 % 9,0 % 3,50 % 13,6 4,04
114 Huvud- och halscentrum 3,71 66,0 % 3,81 10,6 % 7,5 % 3,93 % 13,2 4,09
115 Internmedicin och rehabilitering 3,65 69,0 % 3,59 8,0 % 4,7 % 3,93 % 14,7 4,07
116 Hjärt- och lungcentrum 3,7 49,0 % 3,49 8,2 % 5,7 % 4,30 % 15,9 3,93
117 Kvinnosjukdomar och förlossningar 3,58 40,0 % 3,52 9,9 % 6,6 % 4,06 % 15,1 3,96
118 Cancercentrum 3,77 63,0 % 3,75 6,1 % 4,4 % 3,43 % 11,9 4,05
119 Muskuloskeletal och plastikkirurgi 3,46 54,0 % 3,62 7,8 % 5,3 % 3,43 % 13 4,03
120 Inflammationscentrum 3,82 64,0 % 3,76 7,0 % 5,6 % 3,69 % 12,2 4,02
121 Gastrocentrum 3,53 53,0 % 3,45 10,0 % 7,1 % 3,48 % 12,7 3,91
124 Neurocentrum 3,85 53,0 % 3,52 6,3 % 5,7 % 3,32 % 12,3 3,9
125 Raseborgs sjukhus 3,81 31,0 % 3,74 15,4 % 10,5 % 6,54 % 27,5 4,04
128 Administration för HUCS sjukvårdsområde 3,86 86,0 % 4,1 18,2 % 9,1 % 0,45 % 1,4 4,24
30 HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,5 70,0 % 3,5 7,7 % 4,6 % 4,19 % 15,7 4
40 LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,71 73,0 % 3,58 5,6 % 3,8 % 3,81 % 14,2 4,08
60 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,24 52,0 % 3,29 10,2 % 5,6 % 4,78 % 17,5 3,81
70 RESULTATOMRÅDET HUS LOKALCENTRAL 3,56 100,0 % 3,75 3,4 % 3,4 % 1,04 % 3 4,31
71 RESULTATOMRÅDET SAMFÖRVALTNING 3,62 90,0 % 3,94 5,6 % 2,9 % 1,89 % 6,3 4,25
73 RESULTATOMRÅDET HUS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 3,53 87,0 % 3,64 17,2 % 9,4 % 3,66 % 13 4,09
74 RESULTATOMRÅDET HUS IT-FÖRVALTNING 3,72 85,0 % 3,94 5,0 % 3,0 % 2,11 % 6,6 4,22
75 AFFÄRSVERKET HUS APOTEK 3,67 81,0 % 3,97 4,8 % 3,9 % 3,27 % 10 3,99
76 AFFÄRSVERKET HUS LOGISTIK 3,71 80,0 % 3,93 5,2 % 3,9 % 4,30 % 14,7 4,12
77 HUS STÖDTJÄNSTER 3,6 82,0 % 3,71 8,9 % 5,4 % 5,36 % 19,4 4,03
78 HUS DIAGNOSTIKCENTRUM 3,74 68,0 % 3,66 8,5 % 5,0 % 4,42 % 14,3 3,95
Totalt (inkl. Extern revision) 3,64 65,0 % 3,65 8,60% 5,80% 4,2 % 14,8 4

 

TABELL 14

Utbetalade löner per personalgrupp*

Antal anställda
31.12.2019
Löner Arbetstidsersättningar Arbetstidsersättningarnas
%-andel av lönerna
Vårdpersonal 14 595 553 418 727 89 673 446 16,2 %
Läkare 3 445 297 731 034 83 007 145 27,9 %
Övrig personal 7 636 253 652 834 20 854 427 8,2 %
Specialarbetare 1 486 61 303 868 778 639 1,3 %
Arvoden 3 295 024
Periodiserade och aktiverade löner 15 809 762 357 146 2,3 %
Förtroendepersonernas arvoden 595 530
Totalt* 1 185 806 779 194 670 803 16,4 %
*exklusive personalersättningar

 

TABELL 15

Tjänstgöringstid på HUS

Antal anställda Procentandel
Mindre än ett år 2742 10,1 %
1–2 år 4128 15,2 %
3–4 år 2791 10,3 %
5–9 år 4976 18,3 %
10–19 år 6980 25,7 %
20 år eller längre 5545 20,4 %
Totalt 27162 100,0 %

 

TABELL 16

Fortbildning 2015 2016–2020

År Dagar/pers./år
2016 3,7
2017 3,3
2018 3,5
2019 3,6
2020 2,1

 

TABELL 17

Sjukfrånvaroprocent 2016–2020

År Sjukfrånvaroprocent %
2016 4,0 %
2017 4,0 %
2018 4,0 %
2019 3,9 %
2020 4,2 %
Förändring 2019-2020 0,30%

 

TABELL 18

Sjukfrånvarodagar 2016–2020

År Sjukfrånvarodagar tot. Sjukfrånvarodagar/pers.
2016 308 702 13,7
2017 325 269 13,4
2018 351 215 14,1
2019 350 250 13,6
2020 399 749 14,8

 

TABELL 19

Sjukfrånvaro

HUS Jämförelseobjekt

Kostnader för sjukfrånvaro av lönesumman 2020

0,38% 0,54%

 

TABELL 20

Andelen invalidpensionspremier 2016–2020

År Invalidpensionspremiernas andel av lönebeloppet Jämförelseobjekt
2020 0,70% 1,00%
2019 0,64% 0,90%
2018 0,60% 0,85%
2017 0,51% 0,77%
2016 0,52% 0,81%

 

TABELL 21

Sammandrag över olycksfall 2019–2020

Olycksfall Förklaring 2019 2020
Ersatta Alla olycksfall i arbetet eller under arbetsresor samt yrkessjukdomar och misstänkta sådana, där man betalat ut ersättning 1 056 964
Övriga anmälda Olyckor som inte föranlett ersättningar eller för vilka ersättning inte har sökts samt s.k. farliga situationer 1 935 1 871
Alla anmälda Ersatta och anmälda, sammanlagt 2 991 2 835

 

TABELL 22

Yrkessjukdomar och olycksfall 2016–2020

År 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetsolycksfall 570 531 544 517 564
Olyckor under arbetsresor 474 465 511 491 400
Yrkessjukdomar 2 3 0 14 33
Misstanke om yrkessjukdom 7 6 6 24 110
Totalt 1 053 1 005 1 061 1 046 1 107