Vi gör många rekryteringar under året, alltså är det viktigt att rekryteringen av nya experter går smidigt.

Personalomsättningen och en utmanande arbetstagarmarknad har återspeglats i rekryteringarna på ett sätt som har fått oss att ägna särskild uppmärksamhet åt hur vi syns och kommunicerar. Vi har också uppmärksammat själva rekryteringsprocessen, det vill säga hur smidigt vi kan rekrytera nya experter.

Som ett strategiskt projekt för 2020 valde vi utvecklingen av en högklassig rekryteringsprocess. Syftet med projektet var att harmonisera processen och att inrätta en delvis centraliserad rekryteringsmodell. Vi kommer att fortsätta detta utvecklingsarbete under 2021.

Vi har under 2020 kartlagt friktionsframkallande rutiner i rekryteringsprocessen. Med hjälp av tjänstedesign tog vi hänsyn till rollerna i olika rekryteringsfaser och lyfte fram den sökandes upplevelse för att vägleda arbetet. En rekryteringsprocess måste vara så smidig som möjligt ur den sökandes synvinkel för att upprätthålla motivationen att söka olika jobb.

Vi startade också implementeringsprojektet för det nya rekryteringssystemet. Införandet av systemet stöddes också av det faktum att vi smidigt kunde utnyttja uppgifterna om anställningsförhållanden för vakanser och yrkesbeteckningar.

I den delvis centraliserade rekryteringsmodellen har rekryteringarna centraliserats till utsedda rekryterare i enheterna. Rekryterarna stöder enhetscheferna, men får stöd från den centraliserade HR-funktionen bland annat för utbildning, utveckling, rekryteringsmarknadsföring och -kommunikation samt systemkompetens.

Ett pilotprojekt för modellen kommer att utföras 2021 och samtidigt kartläggs hur modellen kan anpassas i olika enheter. Modellen möjliggör mera proaktiv rekrytering samt utnyttjande av rekryteringssamarbete mellan enheterna.