En av de faktorer som påverkar motivationen och engagemanget hos nya arbetstagare och arbetstagare som byter uppgifter är en framgångsrik introduktion.

I och med att rekryteringen har blivit svårare vill vi säkerställa att nya medarbetare får en högklassig introduktion som för sin del säkerställer en smidigare inledning av arbetet och engagemang i arbetet.

Utvecklingen av en högklassig introduktionsprocess sattes som ett strategiskt mål för 2020, eftersom vi fortfarande står inför utmaningar i genomförandet även om introduktionen har diskuterats i flera år och utvecklats på olika håll på HUS. Arbetet fortsätter 2021. Målet är att beskriva en introduktionsmodell på HUS-nivå, få regelbunden information om introduktion och hitta ett elektroniskt system som stöder den.

Modellen beskriver introduktionen på HUS och fungerar som en grund för individuell introduktionsplanering. Modellen ger alla som deltar i introduktionen en bild av ansvaren och förväntningarna. Modellen kommer att införas under 2021 i samband med webbkursen för en allmän introduktion.

En elektronisk plattform som stöd för introduktionen

HUS har utnyttjat den elektroniska inledningen av anställningsförhållandet för den allmänna introduktionen, men utifrån responsen har personalen behov av ett mera färdigt innehåll. Dessutom bör det vara möjligt att delta i introduktionen oavsett tid och plats.

Vi kartlade vilka slags elektroniska inlärningsplattformar som stöder introduktionen som ingår i HUS konkurrensutsatta system. Av dessa valde vi Moodle, som kan utnyttjas redan innan anställningsförhållandet börjar, i form av en välkomstkurs.

Under 2021 kommer vi att ta fram webbkurser inom allmän introduktion som stöder introduktionen för alla HUS-anställda. Till webbkursen kommer vi att bifoga en nykomlingsenkät för att mäta hur den nya medarbetaren har upplevt HUS som arbetsplats.

För att göra allt introduktionsarbete tillgängligt för varje enhet och yrkesgrupp, kommer vi att på våren 2021 upprätta ett introduktionsnätverk som ska utveckla introduktionen på HUS oberoende av yrkesgrupp och enhet.