Vårt strategiska mål för personalledningen 2021 är att trygga ett högklassigt ledarskap och kompetensens kontinuitet.

Målet är att mer än 90 procent av personalen ska instämma i följande påstående: Jag är nöjd med min chefs och arbetsenhets ledarskap.

Förutom ledarskapet och chefsarbetet omfattar de särskilda utvecklingsprojekten högklassig rekrytering och introduktion.