Under 2020 fokuserade vi i HR-partnerskapsverksamheten på att förenhetliga arbetssätt och effektivisera processer. Samarbetet startade bra på resultatenheten Internmedicin och rehabilitering trots coronavirusepidemin.

För personalchef Eeva Ihas och arbetarskyddschef Susanna Puumi, som arbetar på resultatenheten Internmedicin och rehabilitering respektive Akuten har det ömsesidiga samarbetet inom HR-partnerskapsverksamheten löpt väl under året. Att etablera goda arbetsrelationer har löpt naturligt med alla aktörer, vilket gör det lättare att hantera svåra situationer och hitta lösningar.

Personalchefens och arbetarskyddschefens uppgift är att stödja, vägleda och ge råd till ledningen. Personalchefen stöder ledningen i regel på resultatenhetens ledningsnivå, medan arbetarskyddschefen arbetar nära de närmaste cheferna.

Utvecklingen av partnerskapsverksamheten fortsätter

Under 2020 fokuserade HR-partnerskapsverksamheten på att finslipa och standardisera processer och anvisningar. Inom arbetarskyddet var standardiseringen av processer bekant från förr, medan processer som anknyter till personalchefernas uppgifter var mycket annorlunda och till och med otydliga. Syftet med partnerskapsverksamheten är att skapa sakkunnig, lösningsorienterad och proaktiv service.

Eija Rissanen, ledande överskötare på resultatenheten Internmedicin och rehabilitering upplever att HR-partnerskapsverksamheten i hög grad underlättat hennes eget arbete och personalrelaterade frågor har blivit tydligare. Även om coronavirusepidemin trasslade till planerna för året, tror Rissanen att situationen kommer att förtydligas så småningom.

Det finns fortfarande mycket att göra inom partnerskapsverksamheten: till exempel utarbetandet av riktlinjer kräver att rollerna förtydligas. Susanna Puumi anser emellertid att situationen redan är bättre. Verksamhetssätt och processer kommer att utvecklas även under innevarande år och samarbetet som fått en bra start kommer att etableras i vardagen.