Hösten 2020 fick ledande överskötaren Marja Renholm Venny Snellmans hederspris särskilt för sitt arbete under coronavirusepidemin.

Coronavirusepidemin krävde snabba lösningar, riktlinjer och personalarrangemang. Marja Renholm har ansvarat för placeringen av vårdpersonal på enheter som vårdar coronapatienter. Hon har också deltagit i utvecklingen av drive in-platser för coronaprovtagning samt som representant för vårdarbetet i pandemiosamordningsgrupperna för HUS, kommunerna i Nyland och specialupptagningsområdet.

”Efter att coronavirussituationen eskalerat under våren visade personalen sin stora expertis och smidighet när de övergick till att vårda coronaviruspatienter. Utan kompetent och engagerad personal hade vi inte klarat av 2020 så bra som vi gjorde”, säger Renholm.

Coronavirusepidemin har krävt färdigheter i förändringsledning av ledarna för vårdarbetet samt ett kontinuerligt förändringsberedskap. Renholm har varit med och planerat bland annat nödvändig utbildning för vård av coronaviruspatienter, skyddsriktlinjer samt i skapandet av enhetliga rutiner för att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten. Även enhetscheferna behövde anvisningar och stöd för den dagliga ledningen, till exempel skiftplanering, introduktion av nya sjukskötare och implementering av ändrade anvisningar.

”Vi har otroligt fina chefer på HUS och de har kunnat hantera dessa förändringar väl i sina enheter. I början av pandemin på våren kändes det okända viruset skrämmande men i och med att kunskapen ökade lärde man sig nya arbetssätt tillsammans. Alla lärdomar från förändringsledning och kommunikation hjälpte till med detta”, säger Renholm.

Venny Snellman-priset delas årligen ut för modigt, innovativt och resultatrikt arbete inom utvecklingen av vårdarbetet. Priset delas ut av Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning SHKS.