HUS Företagshälsovård deltog aktivt i uppdateringen av stödprogrammet för arbetsförmågan och införandet av företagshälsovårdens elektroniska formulär. Vi förbättrade bedömningarna av arbetsförmågan och vårdvägarna för sjukdomar som påverkar arbetsförmågan.

Arbetsfysioterapeuter utbildades i direktmottagningsverksamhet, vi ökade och påskyndade psykiatriska konsultationer och rekryterade en rehabiliteringshandledare som inledde sin verksamhet 2021. Dessutom har vi utvecklat ett samarbete med koordinatorn av arbetsförmågan, nätverket för ansvariga för arbetsförmågan samt Keva.

När coronavirusepidemin började ordnade företagshälsovården coronarelaterad sjukskötarrådgivning samt hänvisade till coronaprovtagning och antikroppstester. I slutet av året inleddes coronavaccinationerna på HUS.

Mitt under coronavirusepidemin utförde vi grundläggande företagshälsovårdsuppgifter med en stark prioritering. Vi gick allt mer mot digitala tjänster och distanstjänster. Bedömningen av vårdbehovet, tidsbokningen och hälsokontroller sker nu elektroniskt. Distansmottagningarna bidrog till att producera jämlika företagshälsovårdstjänster till anställda på olika håll på HUS.

I början av 2020 ingick HUS Företagshälsovård ett avtal med en privat tjänsteleverantör i området om företagshälsovårdstjänster för arbetstagare som arbetat på Eksoteområdet och som förflyttats till anställning på HUS. FPA och Regionförvaltningsverket utförde under 2020 systematiska och omfattande granskningar av HUS Företagshälsovårds verksamhet.