Arbetsgivarvarumärket är viktigt för oss eftersom det berättar om vår personals arbetstagarupplevelse och påverkar för sin del personalens engagemang och rekryteringen av nya arbetstagare. Vi vill kommunicera att vi gör ändringar i önskad riktning för att förbättra arbetstagarupplevelsen.

Till exempel responsen från läkare under specialisering har uppdagat missförhållanden. Vi fick motsvarande resultat i en studie över utbildningsplatser som genomfördes av Yngre Läkares Förening och som publicerades i början av 2020. Vi fick generellt dåligt betyg i studien och låg långt från en femstjärnig utbildningsplats. Några av våra enheter klarade sig dock mycket bra i studien och nådde en 4–5-stjärnig utbildningsplats.

Vi inledde flera åtgärder under 2020 för läkare under specialisering. Vi etablerade ett nätverk för äldre läkare under specialisering, inledde ett mentorprogram och utvecklingen av en systematisk utbildning per resultatenhet samt delade med oss av utvecklingsresultat. Utvecklingsarbetet och ändringarnas effekt i vardagen tar tid. Arbetet pågår.

För att kommunicera ändringarna startade vi en serie artiklar i slutet av året där vi under 2021 kommer att berätta vilka brister enheterna har åtgärdat när det gäller specialiseringen och hur vi har utvecklat verksamheten. På så sätt ökar vi medvetenheten och delar med oss av god praxis som också andra kan dra nytta av.

Läs mer om hur läkare under specialisering arbetar på HUS:

Alla artiklar på finska