Coronavirusepidemin kastade en skugga över sjukskötarnas och barnmorskornas jubileumsår. I vårdarbetet riktade vi fokus på att uppnå status som magnetsjukhus.

Bland annat följande teman lyftes fram i HUS vårdarbete år 2020:

  • Ansökningen om status som magnetsjukhus inleddes på HUS. Sjukvård för barn och unga, Cancercentrum samt Hjärt- och lungcentrum är de första som ansöker om status som magnetsjukhus.
  • Coronaviruspandemin orsakade förändringar i det normala vårdarbetet, då vi snabbt utbildade vårdpersonal för nya uppgifter inom den centraliserade vården av coronaviruspatienter.
  • WHO hade utlyst år 2020 som jubileumsår för sjukskötare och barnmorskor. HUS Ledningsgrupp för vårdarbete belönade sammanlagt 24 meriterade sjukskötare och barnmorskor från olika resultatenheter och sjukvårdsområden.

Läs mer i HUS Årsberättelse för vårdarbetet (på finska).