År 2020 genomförde vi sammanlagt 408 organtransplantationer, varav 20 på barn. Antalet organtransplantationer var näst högst i historien. Coronavirusepidemin hade liten inverkan på antalet organtransplantationer.

Alla organtransplantationer i Finland har centraliserats nationellt till oss. Organtransplantationer på vuxna patienter gör vi på Mejlans tornsjukhus och på barnpatienter på Nya barnsjukhuset.

Förutom coronaviruspatienter hade våra intensivvårdsavdelningar bra beredskap att vårda organdonatorer. Vi blev kontaktade om fler potentiella donatorer än någonsin tidigare. Lagändringen, som trädde i kraft i mars 2019, gjorde det möjligt att transplantera organ från levande donatorer förutom från en vän även från anonyma donatorer, varav den första utfördes år 2020.

Transplantationer år 2020

  • Vi genomförde 263 njurtransplantationer, varav 31 från levande donatorer.
  • Vi genomförde 75 levertransplantationer, varav åtta på barn.
  • En tarmtransplantation som den enda i Norden.
  • Vi genomförde bukspottkörteltransplantationer på 26 personer, vilket är mest i Norden.
  • Vi genomförde hjärttransplantationer på 22 vuxna och barnpatienter och lungtransplantationer på 21 vuxna patienter.

I slutet av 2020 var antalet patienter som väntade på en organtransplantation 541. Varje år hittas inget lämpligt transplantat i tid för mer än en procent av patienterna. Det är därför nödvändigt att öka antalet organdonationer.