Vi utförde 288 hjärtoperationer på barn på Nya barnsjukhuset förra året.

På Nya barnsjukhuset opererar vi varje år knappt 300 hjärtpatienter, varav två tredjedelar är öppna hjärtoperationer och en tredjedel slutna hjärtoperationer. Antalet estniska hjärtpatienter har ökat stadigt, förra året opererade vi 12 estniska hjärtpatienter.

Drygt en fjärdedel av operationerna utför vi på barn som är mindre än en månad gamla. Nästan hälften av operationerna är brådskande, vilket innebär att patienten opereras inom en månad efter att defekten upptäckts. Två tredjedelar av våra patienter är mindre än ett år gamla.

Vissa hjärtproblem kräver behandling i etapper när barnet växer upp. Då planerar vi barnets operationer på förhand. Ungefär en tredjedel av hjärtoperationerna är olika reoperationer. I Finland får varje år 3–5 barn ett nytt hjärta. Ibland kan ett barn med hjärtsjukdom vara tvunget att med en stödapparat vänta upp till flera månader på en hjärttransplantation. Organtransplantationer har centraliserats nationellt till Nya barnsjukhuset.

Centraliseringen av vården till Nya barnsjukhuset, där samarbetet bland annat med barnkardiologin och intensivvården för barn är aktivt, garanterar internationellt höga vårdresultat. Våra vårdresultat ligger på samma nivå som i de övriga nordiska länderna.

3D-bilddiagnostiken minskar antalet reoperationer

Den senaste stora innovationen inom hjärtkirurgi på barn är 3D-bilddiagnostik av hjärtrelaterade blodkärl direkt i operationssalen efter en reparation av blodkärl.

En typisk ultraljudsundersökning i slutet av operationen ger en bra bild på själva hjärtat och dess strukturer samt på reparationen, men den berättar mera sällan om reparationen av blodkärl utanför hjärtat.

Vår 3D-bilddiagnostik i slutet av operationen har bidragit till att förbättra behandlingsresultaten, minska längden på fortsatt behandling samt behovet av eventuella reoperationer.

Möjligheten att hämta ECMO-patienter minskar mängden av tjänster som köps utomlands

Vi har utökat användningen av utrustning som stöder blodcirkulationen och andningen utanför kroppen (ECMO). När ett vårdbehov uppstår ger vi oss av till patienten för att påbörja livräddande vård. Vi har under fyra års tid transporterat patienter med en specialambulans till HUS för fortsatt vård.

Patienter som befinner sig mer än 250 kilometer från Helsingfors kan assisterade av svenskar hämtas med flyg till Nya barnsjukhuset. Förra året utförde vi åtta ECMO-upphämtningar. Tidigare var man tvungen att överföra nyfödda med en tillfällig svår syresättningsstörning efter förlossningen och som befann sig utanför HUS till Sverige för fortsatt vård. Vi behandlade också 11 andra patienter med en plötslig cirkulationsbrist med ECMO.

Reservdelar för hjärtoperationer från vävnadsbanken

Vävnadsbanken på Nya barnsjukhuset är tills vidare den enda europeiska sjukhusvävnadsbanken som kan producera cellfria vävnadstransplantat, dvs. homografter, för bruk inom hjärtkirurgin. Dessa vävnader får vi som biprodukt från organtransplantationsverksamheten. Vår vävnadsbank betjänar i första hand operations- och anestesiavdelningen.

Vi har använt frysta homografter eller homografter som innehåller celler i årtionden, särskilt inom hjärtkirurgi på barn, för att ersätta en saknad eller defekt pulmonalklaff eller för att utvidga ett trångt kärl. Borttvättningen av celler gör att klaffarna fungerar längre samt minskar behovet av nya åtgärder. Vår vävnadsbank levererar också blodkärl för blodkärlskirurgins behov.