HUS ansvarar för behandling och undersökning av flera krävande sjukdomar.

Sjukvård på specialnivå som centraliserats nationellt har definierats i statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården. Vårt nationella ansvar omfattar bland annat:

  • organtransplantationer
  • behandling av svåra brännskador
  • allogena stamcellstransplantationer av benmärg
  • invasiv diagnostik och kirurgisk behandling av epilepsi
  • öppen hjärtkirurgi på spädbarn och
  • annan krävande hjärtkirurgi på barn
  • krävande invasiv fosterundersökning och -vård
  • planering av helhetsvården för läpp- och gomspaltpatienter
  • samt operativ behandling