Införandet av Apotti-systemet samt coronavirusepidemin ökade användningen av Maisa. Mer än 220 000 användare hade loggat in på Maisa.

Den elektroniska patientportalen Maisa, som ingår i patient- och klientdatasystemet Apotti, är en skyddad digital kanal mellan experter och medborgare. Med hjälp av Maisa kan patienten i webbläsaren eller mobilt till exempel sända ett meddelande till den vårdande enheten, boka tider eller fylla i förhandsuppgifter.

Införandet av Apotti till att omfatta hela HUS patientvård under 2020 ökade också användningen av Maisa. Maisas utnyttjandegrad på hela HUS var 20 procent i slutet av 2020. Den högsta utnyttjandegraden, 80 procent, fanns på enheten för fosterscreening på Bulevarden i Helsingfors, som överförde sin tidsbokning till Maisa i november 2020. Coronaviruspandemin bidrog till användningen av Maisa, eftersom även videobesök kan genomföras via Maisa. Under april och maj gjordes mer än 1 000 besök via Maisa, medan antalet videobesök varierade mellan 200 och 300 under andra månader.

År 2020 användes Maisa förutom på HUS även inom social- och hälsovårdsväsendet i Vanda. Totalt hade mer än 220 000 användare loggat in på Maisa och det totala antalet inloggningar på Maisa uppgick till mer än 3,5 miljoner.