Vår organisation tog ett enormt digitalt språng år 2020 när coronavirusepidemin påskyndade utvecklingen och införandet av digitala tjänster.

Under 2020 stärkte vi även synligheten och funktionaliteten i våra digitala patienttjänster och utvärderade de digitala tjänsternas ekonomiska påverkan i Sapapo- och DigiLean-projekten som ingår i vårt produktivitetsprogram.

Med hjälp av elektroniska tjänster utförde vi 7,6 procent av de elektiva öppenvårdsbesöken (med undantag av psykiatrins och akutens verksamhetsområden). Antalet e-besök ökade med 760 procent jämfört med året innan. 20 procent av patienterna hade tagit e-portalen Maisa i bruk och 12 procent av patienterna vårdades via digitala vårdvägar.

På grund av coronavirusepidemin ersatte vi från och med 27.3 alla patientmottagningar som inte nödvändigtvis krävde ett fysiskt besök med distansmottagningar. Vi utbildade vår personal under våren i att arrangera distansmottagningar via Maisa som ingår i Apotti, Min vårdväg i Hälsobyn och via Teams. Totalt deltog 1 500 HUS-anställda i informationstillfällena. Vi fortsatte också att utveckla funktionaliteterna i den digitala vårdvägstjänsten. Pilotprojektet för mobilapplikationen Min vårdväg inleddes på Jorvs mödrapoliklinik. Vi började också uppdatera innehållet i de digitala vårdvägarna, som riktar sig till HUS ca 160 olika patientgrupper, för att kunna användas mobilt. Under 2021 har vi som mål att uppdatera alla HUS digitala vårdvägar så att de kan användas mobilt.

Känndedomen om Hälsobyn ökade

Utvecklingen av Hälsobyn pågick i nationellt samarbete även mitt under undantagsförhållanden. Kännedomen om Hälsobyn ökade: antalet besök på de öppna sidorna (Terveyskylä och Hälsobyn) uppgick till 7,8 miljoner och sidvisningar till 37 miljoner.

Vi publicerade Päivytyshelppi (ung. Jourtjänsten) i Jourhuset i Hälsobyn som kompletterar rådgivningstjänsterna för akut vård. Tjänsten är en CE-märkt medicinteknisk produkt vars innehåll har utarbetats av specialister inom akutmedicin och akutvård på de finländska universitetssjukhusen.

TerveyskyläPRO betjänar experter

Den digitala förändringen stöds av TerveyskyläPRO-tjänsten som är avsedd för experter. Tjänsten omfattar utbildning i e-kompetens som betjänar samtliga experter inom social- och hälsovården. Vi har ingått flera partnerskap bland annat med Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården (STTY).

Anvisningsbanken standardiserar patient- och vårdanvisningarna

I samband med JCI-ackrediteringen tog sex av våra resultatområden i bruk HUS dokumenthanteringsprogram, Anvisningsbanken. Den standardiserar produktionen, underhållet och arkiveringen av patient- och vårdanvisningar och hjälper experter att enkelt hitta aktuella anvisningar. Under 2021 är vårt mål att överföra alla HUS vård- och patientanvisningar till Anvisningsbanken.

Nya digitala tjänster till följd av coronavirusepidemin

Vi utvecklade Programtjänsten HAAVI® för att hantera coronavirusepidemin. Dess komponenter är:

  • Provtagningsrobot och tillhörande tidsbokning för coronaprovtagning för experter som arbetar inom öppenvården
  • Program för uppföljning och spårning av infektioner för experter på enheterna för smittsamma sjukdomar
  • Coronaguiden – självbetjäningstidsbokning för coronatestning för medborgare

I september införde vi coronaguiden för självbetjäningstidsbokning av coronavirustest i Nyland. I slutet av 2020 hade 238 516 självbetjäningstidsbokningar för coronavirustest gjorts via Coronaguiden. Samtidigt gjorde experter 142 539 tidsbokningar för medborgare som ringt rådgivningsnumren. Coronaguiden sparade alltså betydligt med tid för andra uppgifter för experterna i kommunerna inom Nyland.

Orosguide för medborgare

Specialisterna inom HUS Psykiatri sammanställde för medborgarna ett program för mentalt stöd, Orosguiden, för att hantera oro och ångest som coronavirussituationen orsakar.

Stödguide som stöd för personalen

Som en del av vårt stöd för personalens ork publicerade vi en stödguide som kartlägger hjälpbehovet och styr till stödtjänster för personalens ork.

HUS Serviceguide ger stöd för tjänster inom specialiserad sjukvård

Under 2020 lanserade vi även HUS Serviceguiden som ger vägledning till våra kunder i frågor som rör specialiserade sjukvårdstjänster under undantagsförhållanden som orsakas av coronavirusepidemin.

Andra tjänster med anknytning till coronavirusepidemin

I oktober inledde vi planeringen av FINENTRY, en tjänst för hänvisning till coronavirusprovtagning för inresande. Även planeringen av coronavaccinbokning.fi-tjänsten inleddes i december. Tjänsten kan användas för att boka en tid för coronavaccination.