Över en miljon invånare i Nyland omfattas av Nylands Jourhjälp. År 2020 hanterade Jourhjälpens experter mer än 200 000 samtal och hjälpte människor med akuta hälsoproblem.

HUS-laatu
68 % skulle rekommendera tjänsten till en vän eller släkting, om de var i behov av samma typ av hjälp.

Vi tillhandahåller Jourhjälpen 116117-tjänsten för hela Nyland, med undantag av Helsingfors, som producerar tjänsten till de egna kommuninvånarna.

Coronaviruspandemin ökade samtalsvolymen

Efterfrågan på Jourhjälpen ökade med 27 procent år 2020. Coronaviruspandemin hade en stor inverkan på ökningen i efterfrågan. Trots den ökade efterfrågan låg kundnöjdheten kvar på en god nivå.

Tjänster för specialgrupper

År 2020 tog Nylands Jourhjälp på sig nationella specialuppgifter, såsom att ta fram Jourhjälpen som texttjänst för personer med nedsatt hörsel samt överföra samtal som mottagits utan lokaliseringsdata till rätt sjukvårdsområde.

HUS asiakastyytyväisyys
(NPS) 90 % av patienterna upplevde att de fick den hjälp de behövde från Jourhjälpen.

Bättre service genom centralisering

Under 2020 centraliserade Jourhjälpen i Nyland sin verksamhet. De flesta sjukskötare inom Hyvinge, Lojo och Borgå sjukvårdsområden som arbetat på Jourhjälpen som köptjänst flyttade över från Jourhjälpen till en anställning vid HUS Akuten, som ansvarar för Jourhjälpen.

”Genom centraliseringen kunde vi bygga upp en allt bättre och flexiblare verksamhetsmodell för Jourhjälpen”, berättar Hanna Vainio, servicechef för Nylands Jourhjälp.