Vi inledde insamlingen av donerade spermier och äggceller till Könscellsbanken i vår reproduktionsmedicinska enhet i november 2019. Vi godkände totalt 338 remisser för infertilitetsbehandlingar med donerade könsceller.

”Donerade könsceller kan behövas såväl av heterosexuella par, ensamstående kvinnor som kvinnopar. En betydande del av våra klienter var ensamstående kvinnor, säger Hanna Savolainen-Peltonen, avdelningsöverläkare vid HUS reproduktionsmedicinska enhet.

När det gäller donerade könsceller godkände vi ca 140 remisser från ensamstående kvinnor, ca 80 remisser från kvinnopar och ca 30 från heterosexuella par. Vi godkände ca 70 remisser för behandling med donerade äggceller.

Bild på godkända remisser för behandling med donerade könsceller 2020. De som behöver fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller är en ny patientgrupp i vår reproduktionsmedicinska enhet. Vi har byggt upp en lämplig vårdväg för dem under hela förra året.

Coronavirusepidemin påverkade fertilitetsbehandlingarna

Vi gjorde de första inseminationerna med donerade spermier i maj. Vi kunde påbörja behandlingar med donerade könsceller redan i februari 2020, men de var på paus i mars–augusti på grund av coronavirussituationen.  Den första som blivit gravid genom donerade könsceller kommer att föda i början av 2021. 

Coronavirusepidemin hade en stark inverkan på hela vår verksamhet inom fertilitetsbehandlingar. Vi var tvungna att avbryta mer än tvåhundra planerade fertilitetsbehandlingar från mitten av april till början av juni. 

”I början av hösten var vårdköerna tyvärr sex månader. Men vi kunde avveckla köerna och vi hoppas att vi i framtiden ska kunna hjälpa dem som vill ha barn snabbare. Det bör dock noteras att fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller inte omfattas av vårdgarantin”, säger Savolainen-Peltonen.

Fler spermiedonatorer behövs

När vi öppnade HUS Könscellsbank, blev vi positivt överraskade av mängden kontakter från donatorer. År 2020 fanns det ca 20–30 lämpliga spermie- och äggcellsdonatorer vardera. Enligt lagen kan man hjälpa upp till fem familjer med en donators könsceller. 

”Vi har det största behovet av donerade spermier, eftersom de flesta av våra patienter som behöver donerade könsceller behöver donerade spermier för att bli gravida. Men vi behöver också äggceller, eftersom det finns tiotals patienter i kö som behöver dem, säger Savolainen-Peltonen.  

Till en början var antalet donatorer som var villiga att hjälpa överraskande stort i alla sjukvårdsdistrikt som samlar in könsceller.  

”Aktiviteten minskade dock under hösten, möjligen på grund av coronavirusepidemin. Men vi letar ständigt efter fler lämpliga donatorer för att kunna hjälpa våra patienter.”

Under 2020 genomförde vi i vår reproduktionsmedicinska enhet mer än 800 provrörsbefruktningar, mer än 850 transplantationer av frysta embryon och ca 1 000 inseminationsbehandlingar. Dessa siffror inkluderar behandlingar med både egna och donerade könsceller.