Besök på akutmottagningen minskade med 12,5 procent från 2019.

År 2020 var antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården 261 700, medan antalet besök ett år tidigare var 297 870.

Det är mycket sannolikt att akutbesöken minskade på grund av coronavirusepidemin. Antalet besök på akutmottagningen var lägre än under andra månader i mars–april och oktober 2020. Antalet akutmottagningsbesök 2019 var exceptionellt högt, vilket berodde på förflyttningen av jourverksamheten på Haartmanska sjukhuset och Mejlans sjukhus från Helsingfors stad till HUS i början av 2019. Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour upphörde på Raseborgs sjukhus 30.9.2020.

Samjouren ersattes av en dygnet-runt för primärvårdsjour som ordnas av HUS. Patienter i behov av mer krävande brådskande vård i Västra Nyland har vårdats på samjouren vid Lojo sjukhus eller andra samjourer inom HUS.

År 2020 var det genomsnittliga antalet besök på akutmottagningarna 716 per dag. Året innan var motsvarande siffra 820.