Antalet akutmottagningsbesök och tidsbokningsbesök inom den specialiserade sjukvården minskade. På grund av coronavirusepidemin siktar vi på att genomföra så mycket av den tidsbokade verksamheten som möjligt som distansmottagningar.

Antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården (261 649) minskade med 12,5 procent från året innan. År 2020 uppgick antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården på våra sjukhus i genomsnitt till 715 besök per dag.

Totala antalet öppenvårdsprodukter med tidsbokning i våra enheter minskade med 4,6 procent jämfört med året innan. Antalet besök med tidsbokning uppgick till 2 223 845.

På grund av epidemin ökade användningen av elektroniska tjänster och antalet vårdsamtal. Även öppenvårdstjänster inom psykiatri ökade. I övrigt minskade antalet besök inom öppenvården.