På grund av coronavirusepidemin utbildade vi en stor del av vår operationssalspersonal i intensivvård för coronaviruspatienter. Trots epidemin och införandet av Apotti var vår operationsvolym redan i december nästan på samma nivå som året innan.

Vi opererar patienter i totalt närmare 150 operationssalar. Under 2020 utförde vi totalt 80 988 operationer. Det finns skillnader i de vanligaste åtgärderna mellan elektiva, dvs. förplanerade operationer, och akuta operationer.

De vanligaste åtgärderna i elektiva operationer och akuta operationer 2020 (st.)

Elektiva operationer
Fakoemulsifikation med implantation avlinsprotes i bakre kammaren 4 356
Glidprotes för knä, utan patellakomponent 1 676
Radikaloperation av ljumskbråck med implantation av främmande material 1 395

Akuta operationer
Laparoskopisk appendektomi 1 755
Abdominalt kejsarsnitt på istmus 1 535
Revision och sutur av djupt sår på nedre extremiteten 1 086

Smidig utbildning

Under våren orsakade coronavirusepidemin ändringar i verksamheten på våra operationsavdelningar. Vi utbildade i snabb takt en betydande del av våra operations- och anestesisjukskötare och personal från andra resultatenheter i uppgifter som stöder intensivvården av coronaviruspatienter. Förberedelserna för att hantera coronavirusepidemin innebar en kraftig minskning i elektiva operationer i olika delar av HUS under våren.

Antal operationer på HUS:
96 546 st. år 2019

80 900 st. år 2020

Apotti medför ändringar i vår verksamhet

Patient- och klientdatasystemet Apotti används nu i alla våra operationssalar. I februari 2020 införde vi Apotti på Jorvs sjukhus, Kvinnokliniken och randsjukhusen. I slutet av oktober framskred införandet till Mejlans och andra sjukhus på HUCS sjukvårdsområde. Trots införandet av det nya datasystemet hade operationsvolymen redan i december stigit till nästan samma nivå som 2019.

En ansvarsfull minskning i användningen av material

Olika ombyggnads- och förbättringsprojekt pågår ständigt på operationsavdelningarna. Det viktigaste framtida byggprojektet som medför ändringar i verksamheten är Brosjukhuset som kommer att inleda sin verksamhet 2023. Planeringen av den nya operationsavdelningen går framåt enligt tidsplanen.

Operationssalarna är en av sjukhusets största konsumenter av material och energi. Under 2020 fokuserade vår ekologiska ATeK-kampanj på att minska materialsvinnet. Vi bär vårt ansvar för det gemensamma bästa och kommer att fortsätta att föra kampanjer för en ansvarsfull användning av material.

Även om vår kärnverksamhet, det vill säga operationssals- och intensivvårdsarbete inte kan utföras på distans, gjorde vi en digital omvandling internt och höll möten och utbildningar främst på distans.