Våra patienter kan påverka och delta i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av våra tjänster.

Våra utbildade kund-, rehabiliterings- och familjepanelmedlemmar samt våra erfarenhetsexperter bidrar till utvecklingen av verksamheten och tjänsterna på våra sjukhus. Medlemmarna i forskningspanelen påverkar den forskning som bedrivs hos oss.

Läs mer om inkludering som en del av HUS servicekultur i Årsberättelsen för vårdarbetet.

Vi samlar in respons om vården och om vår verksamhet i allmänhet. Responsen är viktig – den hjälper oss att utveckla våra tjänster. Öppen respons kan ges anonymt till antingen en specifik enhet eller till hela HUS. Vår kundnöjdhetsenkät är avsedd för patienter och klienter som vårdats hos oss.