År 2020 ökade antalet förlossningar inom HUS-området med 204 förlossningar, dvs. med 1,3 procent från året innan. Vi sköter förlossningar på fyra sjukhus: Kvinnokliniken, Esbo, Hyvinge och Lojo.

Nedgången i födelsetalen, som fortsatt under hela 2010-talet, började stiga måttligt i Nyland. År 2019 var antalet förlossningar 15 549, medan de år 2020 uppgick till totalt 15 753. Antalet förlossningar ökade med 1,3 procent.

Av förlossningarna skedde 81 procent, alltså nästan 13 000, på Kvinnokliniken och Esbo sjukhus. På dessa sjukhus var födelsetalen närmast oförändrade. I Hyvinge steg antalet förlossningar med 4,7 procent och i Lojo med 10,8 procent.

”Det är första gången på tio år som antalet förlossningar ökar. Mycket måttligt, men ändå. Det här är en mycket lovande nyhet”, säger Seppo Heinonen, HUS direktör för Kvinnosjukdomar och förlossningar.

Det totala antalet förlossningar under början av 2020 var klart större än under resten av året.

Läs mera: I juni ökade antalet förlossningar i HUS-området med 7,5 procent från året innan

Många orsaker bakom ökningen av antalet förlossningar

Maija Jakobsson, överläkare i obstetrik på Hyvinge sjukhus, säger att det inte är lätt att utreda alla orsaker till ökningen i antalet förlossningar.

”Invånarantalet i kommunerna i Mellersta Nyland ökar dock tydligt. Till exempel i Nurmijärvi och Träskända finns det flera som har beräknad tid i vår.”

Raija Räty, överläkare i obstetrik på Lojo sjukhus, säger att Lojo har velat satsa på närvaro på sociala medier. Instagramkontot för Lojo förlossningsavdelning, som öppnades i juni 2018, har över 11 000 följare.

Via Instagram har vi kunnat komma närmare kvinnor i barnafödande ålder genom en kanal som ligger dem nära.”

Våra andra förlossningssjukhus har också senare öppnat egna Instagram-konton. Innehållet har producerats av barnmorskorna själva och behandlar sjukhusets vardag. Hyvinge sjukhus förlossningsavdelning öppnade ett Instagram-konto i augusti 2019 och förlossningsavdelningarna på Kvinnokliniken och Esbo sjukhus i augusti 2020. Instagram-kontona har fått tusentals följare på kort tid. Responsen på innehållet har varit utmärkt.

”Kvinnor i barnafödande ålder förväntar sig att offentliga organisationer är närvarande i de kanaler som de använder dagligen. Födelsetalen har minskat så mycket under de senaste 10 åren att vi som förlossningssjukhus kan för vår egen del skapa en positiv bild av att få barn och av förlossningen, säger Johanna Laitinen, kommunikationsexpert på HUS enhet för kvinnosjukdomar och förlossningar.

HUS förlossningssjukhus Instagram