Inom diagnostiken präglades 2020 av den snabba expansionen av coronavirusanalyser och provtagningsnätverket, införandet av det elektroniska bildarkivet Siemens PACS och utvidgandet av verksamheten till Södra Karelen.

Diagnostiken dominerades 2020 otvetydigt av coronaviruset. Förberedelserna inför epidemin började på HUS Diagnostikcentrum redan tidigt i januari.

”Vår virusmetod var klar redan i slutet av januari, då första fallet av coronaviruset upptäcktes i Finland. Verksamheten skalades uppåt under hela våren och på hösten ökade volymerna markant. ”Att rekrytera den personal som behövdes för coronavirusprovtagningen var också en betydande insats”, säger Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik.

I slutet av mars gick vårt virologiska laboratorium i Mejlans över till dygnet runt-verksamhet och på hösten ökade provtagningslinjen i Stenhaga, som hyrts av Synlab, testningskapaciteten avsevärt på HUS Coronacentrum. Vi tog också över verksamheten hos nätverket för coronavirusprovtagning från kommunerna. Vi rekryterade cirka 350 nya medarbetare för coronavirusprovtagningen. Samtidigt gjorde epidemin att diagnostikens betydelse kom ut till allmän kännedom, både bland beslutsfattare och medborgare.

”Diagnostiken har aldrig tidigare varit så framträdande i samhällsdebatten. Detta har ökat kännedomen om HUS Diagnostikcentrum och inom rekryteringen ökat intresset för det som arbetsplats även hos andra än experter inom diagnostiska områden”, berättar Lehtonen.

HUS Diagnostikcentrums tjänster 2020

Antal
2021 2020 2021–2020 Förändrings-%
Radiologiska undersökningar och ingrepp 1 151 522 1 128 943 22 579 2,0%
Patologi 384 606 391 963 -7 357 -1,9%
Provtagning 5 786 736 4 121 020 1 665 716 40,4%
Undersökningar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicinska undersökningar 327 380 310 892 16 488 5,3%
Undersökningar inom klinisk neurofysiologi 26 551 26 093 458 1,8%
Genetik 51 076 45 638 5 438 11,9%
Kemi och hematologi 19 202 307 18 584 071 618 236 3,3%
Blodprodukter 97 861 105 296 -7 435 -7,1%
Mikrobiologi 3 832 730 2 339 130 1 493 600 63,9%
Totalt 30 8600 769 270 0610 953 30 7980 816 14,0%
Besök inom klinisk genetik 6 981 7 213 -232 -3,2%
Euro
2021 2020 2021–2020 Förändrings-%
Radiologiska undersökningar och ingrepp 129 037 625 128 187 356 850 269 0,7%
Patologi 24 869 595 24 008 994 860 601 3,6%
Provtagning 120 877 027 57 032 581 63 844 446 111,9%
Undersökningar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicinska undersökningar 15 941 963 14 596 765 1 345 199 9,2%
Undersökningar inom klinisk neurofysiologi 8 569 534 8 444 046 125 488 1,5%
Genetik 12 216 997 11 330 590 886 407 7,8%
Kemi och hematologi 75 559 119 71 747 559 3 811 560 5,3%
Blodprodukter 14 838 003 14 518 096 319 907 2,2%
Mikrobiologi 207 166 213 110 499 212 96 667 001 87,5%
Totalt 6090 0760 076 4400 7560 423 1680 3190 653 38,2%
Besök inom klinisk genetik 5 371 401 4 380 536 990 865 22,6%

Verksamheten utvidgades till Södra Karelen

Verksamheten på HUS Diagnostikcentrum utvidgades i början av 2020 till Södra Karelen och vi tillhandahåller nu laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster inom den specialiserade sjukvården och primärvården på Södra Finlands område ända från Hangö till Parikkala.

Inom bilddiagnostiken utfördes en stor datasystemändring, dvs. införandet av det nya elektroniska bildarkivsystemet Siemens PACS. ”Vi har även satsat på forskning och undervisning. Vi har kunnat öka antalet specialistläkare inom de områden som tidigare haft brist på specialister. Trots det hektiska året har också vår personalnöjdhet ökat”, berättar Lehtonen.

Vi har stöttat en ökande kundnöjdhet genom en modell där vi samarbetar allt mer med de som beställer undersökningar, dvs. HUS-enheterna och primärvården.

Antal läkare under specialistutbildning för
diagnostiska områden per specialitet
2017 2018 2019 2020 2021
Radiologi 62 65 63 69 74
Patologi 13 14 14 16 14
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin 9 9 10 9 10
Genetik och klinisk farmakologi 12 11 11 12 10
Klinisk neurofysiologi 9 9 9 8 10
Klinisk kemi 8 6 4 6 6
Klinisk mikrobiologi 3 4 3 5 6