Under 2020 såg Marcus Norrgård, sjukskötare på intensivvårdsavdelningen, hur kunskapen och expertisen i vården av coronaviruspatienter ökade på intensivvårdsavdelningarna.

Våren 2020 hamnade sjukskötare på HUS intensivvårdsavdelningar under stark press när personer som smittats med coronaviruset utvecklade en allvarlig form av covid-19 och krävde intensivvård.

Utbildning av nya sakkunniga

I och med spridningen av coronaviruset behövdes mer personal på intensivvårdsavdelningarna. Genom att utbilda sjukskötare i intensivvårdsarbete bland annat på operationsavdelningarna fick man tillgång till tilläggsresurser. Inskolningen var en omfattande uppgift för intensivvårdsavdelningens ordinarie vårdpersonal, men i och med utbildningarna fick man tillräckligt med personal till intensivvårdsavdelningarna. De nya arbetstagarna kunde vårda coronaviruspatienter tillsammans med erfarna experter.

Under våren omvandlades Kirurgiska sjukhuset till ett coronavirussjukhus och på sjukhusets operationsavdelning inrättades en intensivvårdsavdelning för vård av coronaviruspatienter. Dessutom anpassades Jorv sjukhus uppvakningsrum för intensivvård. För många sjukskötare förändrades arbetsbeskrivningen och den välbekanta arbetsmiljön snabbt. Coronaviruspatienter vårdades också på Pejas och Hyvinge avdelningar för intensivövervakning.

Ökad säkerhet

På våren upplevde många som vårdat coronaviruspatienter stor stress över ifall skyddsutrustningen ger tillräckligt skydd mot sjukdomen.

”Gradvis har det blivit rutin att sätta på och ta bort skyddsutrustningen och tilltron till att man själv är välskyddad mot viruset har ökat”, berättar Norrgård.

Ökad kunskap

Patienter som insjuknat i en svår form av covid-19 är en patientgrupp bland andra som behöver intensivvård. Dess syfte är att upprätthålla människans grundläggande livsfunktioner.

På intensivvårdsavdelningen vårdas coronaviruspatienter som patienter med allvarlig andningsinsufficiens. Patienterna vårdas ofta även så att de ligger på mage, eftersom det underlättar gasutbytet i lungorna.

”Till en början visste vi inte mycket om sjukdomen och till exempel hur värdena beter sig när det gäller gasutbytet. Under året har vi alla lärt oss mycket om sjukdomen och nu har vi redan en hel del kunskap om hur den här sjukdomen påverkar människan”, berättar Norrgård.