Vår intensivvård svarade framgångsrikt på utmaningen som coronavirusepidemin orsakat. Trots ett tungt år var patientvården imponerande.

I takt med att coronavirusepidemin accelererade våren 2020 kunde vi på 3–4 veckor öka kapaciteten inom intensivvården. Med beaktande av även de tillfälliga intensivvårdsavdelningarna på olika sjukhus inom HUS område var beredskapen som störst 86 covid-intensivvårdsplatser, varav 46 var i bruk. Detta räckte väl under hela den första vågen av epidemin, men krävde ytterligare introduktion av personalen på operationsavdelningar och en kraftig nedskärning i den planerade operationsverksamheten.

”År 2020 minskade den totala operationsverksamheten med 15 procent. Prognosen för coronaviruspatienter i intensivvård var utmärkt även internationellt – bara en av sju intensivvårdspatienter dog”, säger Ville Pettilä, direktör inom operationssalar, intensivvård och smärtbehandling.

Patienternas genomsnittliga intensivvårdstid var ca 10 dygn

Höstens andra pandemivåg belastade våra intensivvårdsavdelningar mindre än den första. Under rusningstopparna har vi emellertid förflyttat enstaka patienter också till andra universitetssjukhus intensivvårdsavdelningar för att undvika att planerade operationer ställs in och för att säkra intensivvården för andra patienter. ”Jämfört med den första vågen har höstens patientbelastning på intensivvårdsavdelningarna för covid-patienter varit mer hanterbar”, säger Minna Bäcklund, linjedirektör på intensivvården.

År 2020 vårdades 1 203 patienter på HUS på grund av coronavirussmitta. Av dessa fick 213 intensivvård. Patienternas genomsnittliga intensivvårdstid var 10 dygn. Vid andra sjukdomar varar intensivvården i genomsnitt fyra dygn.

Under den andra vågen av epidemin ordnade vi covid-intensivvårdskohorter på Jorvs U2- och Mejlans intensivvårdsavdelningar. Kirurgiska sjukhuset har en vårdavdelning som specialiserat sig på vård av coronaviruspatienter, men det har inte funnits något behov av att öppna den tillfälliga intensivvårdsavdelningen efter sommaren.