Coronavirusepidemin ökade efterfrågan på skyddsutrustning i Finland och globalt.

Coronavirusepidemin orsakade en stor ökning i efterfrågan på olika slags skyddsutrustning – till exempel kirurgiska mun-nässkydd, skyddsjackor, handskar och handsprit – både i Finland och globalt våren 2020. Samtidigt ökade priserna på produkterna mångfaldigt jämfört med normalt.

På HUS Logistik började vi genast i början av epidemin leda upphandlingen och logistiken av intensivvårdsutrustning i vår dagliga lägesrapport. Dessutom utvecklade vi en prognosmodell för förbrukningen av skyddsutrustning. På HUS etablerades flera samordningsgrupper, där vi deltog i rollen som upphandlings- och logistikexpert. Till exempel skyddsutrustningsgruppens uppgift har varit att sköta om uppdateringen av anvisningarna för skyddsutrustning samt för samordningen av kommunikationen kring skyddsutrustning.

Säkerställande av tillgänglighet och förnödenhetslogistik i rätt tid

Vid upphandling av skyddsutrustning siktar vi på att fokusera på upphandlingsrutterna för avtalsleverantörerna, men eftersom avtalsprodukterna inte fanns tillgängliga var vi tvungna att förlita oss på ett mycket stort antal leverantörer för upphandlingen, och det fanns flera parallella produktalternativ för samma användning. Även under epidemin strävar vi alltid efter att säkerställa att det finns grunder för direktupphandling i enlighet med upphandlingslagen.

Eftersom skyddsprodukter köptes och konsumerades i enorma mängder var vi tvungna att hyra ytterligare lagerlokaler i huvudstadsregionen. Dessutom etablerade vi nya leveransrutter för att säkerställa att de enheter som är mest kritiska för hanteringen av epidemin fick skyddsutrustning tillräckligt ofta. Vi började också tillhandahålla en vårdlogistiktjänst för intensivvårdsavdelningar som vårdar coronaviruspatienter.

Vi förberedde oss också för de coronavirusvaccinationer som inleddes i slutet av året i god tid genom att skaffa vaccinationsutrustning till både kommuner och HUS.

Nationellt samarbete i nyckelposition

På samma sätt som övriga logistikorganisationer i universitetssjukvårdsdistrikten har vi deltagit i den av Social- och hälsovårdsministeriet på våren 2020 tillsatta nationella samordningsgruppen för materiell beredskap, vars uppgift är att sammanställa en nationell materiell lägesbild för social- och hälsovården som bland annat gäller skyddsutrustning.

Våren 2020 inrättade universitetssjukvårdsdistrikten under vårt ledarskap en upphandlingsring genom vilken skyddsutrustning upphandlades tillsammans. Upphandlingarna som ringen genomförde möjliggjorde även inledandet av skyddsutrustningsproduktion i Finland med snabb tidtabell. Den gemensamma upphandlingen mellan universitetssjukvårdsdistrikten har även granskats varje vecka tillsammans med försvarsmakten och Försörjningsberedskapscentralen. Dessutom har vi fungerat som en upphandlingskanal för social- och hälsovårdsministeriet vid upphandling av material relaterat till coronavirustestning för nationella behov. Vi distribuerade också Försörjningsberedskapscentralens material enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till kommuner och sjukvårdsdistrikt inom vårt specialupptagningsområde.