Coronavirusprovtagningsställen öppnades i snabb takt under våren i HUS och kommunal regi. Under sommaren och början av hösten överfördes provtagningsverksamheten i etapper till HUS Diagnostikcentrum.

De första coronavirusproverna togs i isoleringsrum på infektionsavdelningen och jourerna. Ganska snabbt uppkom ett behov av att utöka provtagningen. Vi öppnade vår första drive in-provtagning 2.3.2020 på Nya barnsjukhuset. Vi ökade sedan antalet drive in-provtagningsställen till olika delar av HUS område. Dessutom togs coronavirusprover på sjukhusens jourer samt på kommunala provtagningsställen, infektionshälsostationer och -mottagningar.

I början av epidemin var provtagningskriterierna strikta och uppdaterades flera gånger. I mitten av mars tog vi fram Coronaguiden för medborgarna för att bedöma coronavirussymtom och provtagningsguiden till hjälp för de som arbetar i kommunala hjälptelefoner. I början av april var HUS först i Finland med att bredda provtagningskriterierna i området så att alla med symtom som tyder på en coronavirusinfektion uppmanades att söka sig till testning.

Testningsansvaret till HUS Diagnostikcentrum

På sommaren tog HUS Diagnostikcentrum över ansvaret för provtagningsverksamheten från HUS resultatenheter och sjukvårdsområden samt från kommuner. I oktober slutförde blev nätverket för coronavirusprovtagningsställen på HUS Diagnostikcentrum färdigt. Nätverket bestod av både våra egna och underleverantörers provtagningsställen. Sammanlagt fanns det närmare 50 provtagningsställen. Utöver provtagningsställen genomförde vi masstestning på byggarbetsplatser och läroverk och inledde testning på flygplatsen. Digitala tjänsten FINENTRY utvecklades för att hänvisa inresande till coronavirustest i samarbete med gränsbevakningen, regionförvaltningsmyndigheterna, Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet.

Som ett resultat av centraliseringen bar HUS Diagnostikcentrum helhetsansvaret både för provtagningen och analysen av coronavirusproven. Centraliseringen av provtagningsverksamheten stärkte provtagningens kvalitet och säkerhet genom att standardisera verksamheten. Centraliseringen möjliggjorde också en effektiv logistik och flexibel resursanvändning enligt den rådande situationen. Enhetliga datasystem möjliggör utvecklingen av omfattande rapportering i realtid.

Självständig tidsbokning i Coronaguiden

I början av september införde vi självständig tidsbokning för coronavirustest i HUS område. Tjänsten Coronaguiden kartlägger symtom och exponering. Användaren kan sedan boka en lämplig tidpunkt för provtagning och programmet producerar automatiskt en begäran om provtagning. Efter att ha bokat tid får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt anvisningar för ankomst via sms. Även provsvaren sänds som textmeddelande.

Vid sidan av tidsbokningen på nätet är det fortfarande möjligt att boka en tid per telefon. Den självständiga tidsbokningen minskade rusningen på kommunernas coronavirusrådgivning. Mer än 370 000 tidsbokningar gjordes i tjänsten före utgången av året (8.9–31.12.2020). I december gjordes redan 70 procent av tidsbokningarna som självbetjäning.