Coronavirusepidemin krävde snabba ändringar i lokalernas utrustning och stora ändringsarbeten i sjukhusfastigheter.

Det första vi behövde var fler provtagningsställen. Vi uppförde snabbt Drive in-provtagningstält i Mejlans och Hyvinge sjukhusområden. Vi inrättade senare provtagningsställen också i andra områden.

Redan från början av epidemin stod det klart att vi var tvungna att förbereda oss för att öka antalet intensivvårdsplatser, vilket vi också gjorde. Det snabbaste sättet var att omvandla operationssals- och uppvakningsplatser till intensivvårdsplatser. På så sätt fick vi fler intensivvårdsplatser till Jorvs sjukhus, dit vi hänvisade de första coronaviruspatienterna som behövde intensivvård.

I slutet av mars påbörjades planeringen för anpassningen av Kirurgiska sjukhuset för vårdavdelnings- och intensivvård för coronaviruspatienter. Detta krävde bland annat underhåll av sjukhusgaspunkter, ventilationsjustering och ett större antal eluttag. På motsvarande sätt ordnade vi lokaler i huvudsak i Mejlans för de funktioner som förflyttats från Kirurgiska sjukhuset. Vi inledde vården av coronaviruspatienter på Kirurgiska sjukhuset 9.4.2020.

Vi byggde underjordiska modellokaler för ett reservsjukhus

Vi uppförde och utrustade modeller för reservsjukhuslokaler i C-sektionen i P2-parkeringshuset i Mejlans under våren. Arbetet var en testinsats för omfattande samarbete med ett snävt tidsschema. Vi byggde nya rörledningar för sjukhusgas i parkeringshuset, justerade ventilationen för att passa sjukhusverksamheten och utförde även vattenlednings- och avloppsarbeten. Efter förberedelserna satte vi upp tre modelltält i sektion C i parkeringshallen tillsammans med Finlands Röda Kors som hyrde ut tälten.

Vi nådde beredskap för ett reservsjukhus på drygt en månad – det skulle ha varit möjligt att sätta upp hela sjukhuset på ett par veckor genom att reproducera modellerna för lokalerna. Parkeringshuset rymmer trettio tält för patienter, personal och utrustning. Ungefär 150 platser skulle finnas tillgängliga för vårdavdelnings- eller intensivvårdspatienter. Under 2020 var det inte nödvändigt att ta i bruk reservsjukhuset.