Under hela coronavirusepidemin har vi varit synligt framme i offentligheten och behovet av kommunikation har varit stort.

Vi gjorde upp de första coronavirusrelaterade kommunikationsplanerna i början av februari. När den första smittan upptäcktes på HUS i slutet av februari anordnade vi som planerat en presskonferens i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Detta startade kommunikationen under undantagsförhållanden, vars målgrupper var förutom den egna personalen även den stora allmänheten, våra samarbetspartner samt beslutsfattare. Kommunikationen har under hela epidemin deltagit i arbetsgrupper som är centrala för hanteringen av pandemin och inom kommunikationen centraliserades uppgifterna relaterade till coronaviruset till en liten kärngrupp.

Medie- och patientkommunikation

Coronavirusepidemin mångdubblade vår externa kommunikationsvolym. Under året har vi publicerat ca 200 pressmeddelanden och webbnyheter i anslutning till coronaviruset. HUS experter och ledning gav ett enormt antal intervjuer under året och deltog i aktualitetsprogram och presskonferenser. Vår mediesynlighet ökade markant.

HUS synlighet i digitala nyhetsmedier ökade explosionsartat i mars och nyhetsbevakningen om coronavirusepidemin var flerfaldigt större under resten av året jämfört med den övriga nyhetsrapporteringen som gällde HUS.

På grund av besöksförbud och epidemisäkerheten var det inte längre möjligt att hålla presskonferenser efter det inledande skedet. Istället ordnade vi 17 direktsända informationsmöten om coronaviruset för media och allmänheten. Våra egna fotografer skildrade epidemiårets händelser. Vi gjorde också bilder tillgängliga för media eftersom det inte var möjligt att ordna externa fotograferingar.

Vi samlade information om coronaviruset på HUS webbplats som en egen helhet. Under våren publicerade vi grundläggande information om coronaviruset i videor på olika språk. En del av videorna fick betydande tittarsiffror. Vi lät trycka upp många olika informativa affischer i våra lokaler för patienter, besökare och personal, och vi kommunicerade även med hjälp av digitala infoskärmar. Coronaviruset var framträdande under hela året även i våra sociala mediekanaler som också fick fler följare under året.

Uppdateringen av anvisningar en utmaning för den interna kommunikationen

Särskilt i de tidiga stadierna av epidemin publicerades en hel del nya riktlinjer om coronaviruset och anvisningarna uppdaterades ofta. Vi samlade alla riktlinjer relaterade till coronaviruset på en intranätsajt, som besöktes av mer än 28 000 olika personer och över en miljon gånger under året.

Vi kommunicerade om nya och ändrade riktlinjer och de senaste meddelandena i en översikt som sändes per e-post till hela personalen. Översikten innehöll även det senaste nytt från pandemisamordningsgruppens möten. I initialskedet skickades personalöversikten varje vardag. När situationen hade planat ut minskade vi utskicken till två gånger i veckan.

Vi ökade publiceringsfrekvensen för ledningens nyhetsvideor, och de flesta som publicerades under året behandlade coronaviruset. Syftet med videorna var att ge personalen en överblick över epidemiläget samt stödja dem att orka i arbetet under de exceptionella omständigheterna.