”En tredjedel eller hälften av gästerna på fester med 30–70 personer kunde insjukna och till följd av några privata evenemang avled en del av de insjuknade. Det finländska samhället berördes av epidemierna på vårdinrättningar och de många dödsfallen bland äldre. Det påminde mig om tsunamin 2004”, erinrar sig Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare på HUS, om det gångna året.

Sedan 2020 har man inte behövt fundera ut esamtalsämnen. Coronaviruset påverkade vars och ens liv, för Eeva Ruotsalainen och många andra läkare nästan 24 timmar om dygnet.

Särskilt i början av våren var situationen svår när man inte kände till några vårdmetoder.

”Vi har först nu gradvis lärt oss hurdan sjukdomsbild viruset orsakar och vilka människogrupper som blir allvarligt sjuka. De öppna frågorna gjorde vården besvärlig: människor blev allvarligt sjuka, men vi visste inte hur vi skulle vårda dem.”

”Vi har alla en skyldighet att kämpa på”

Eeva Ruotsalainen säger att hon blev förvånad över hur snabbt coronavirusinfektionen började spridas och eskaleras och utvecklas till en pandemi. Jämfört med säsongsinfluensan var spridningen mycket effektivare.

”Smittspridningen på olika fester eller evenemang orsakade tragiska situationer. Stora smittkedjor orsakades och orsakas fortfarande av olika slags tillställningar. En tredjedel eller hälften av gästerna på fester med 30–70 personer kunde bli sjuka. Till följd av några privata tillställningar avled en del av de insjuknade. Jag blev påmind om tragedierna som orsakades av tsunamin 2004. Epidemierna och det stora antalet insjuknade och avlidna på vårdinrättningar måste kunna förhindras”, konstaterar Ruotsalainen.

I och med stängningen av Nyland lugnade sig situationen gradvis. Ruotsalainen anser att införandet av beredskapslagen är en mycket viktig fråga i hanteringen av viruset.

”Även efter stängningen tog det flera veckor innan sjukvårdsbehovet började sjunka. Ännu på sommaren begränsades människornas sammankomster betydligt och många var frånvarande från arbetsplatserna, skolorna och daghemmen. Tack vare dessa åtgärder var sommaren lugnare. Det var inte förrän på sensommaren som restriktionerna började lättas upp”, säger Ruotsalainen.

Jämfört med övriga Europa har Finland dock klarat sig under coronaåret något bättre än de andra.

”Visserligen har Europa som helhet inte lyckats i kampen mot pandemin, och särskilt under den andra vågen rent ut sagt misslyckats”, påpekar Ruotsalainen.

”Nu har vi ett vaccin – men tyvärr samtidigt även virusvarianter. Jag anser att alla har en skyldighet att kämpa på, vi måste ha tålamod, eftersom vaccineringarna kommer att pågå ännu i månader. För att citera direktören för WHO i Europa: att öppna och stänga samhällen och öppna dem på nytt för snabbt är en dålig strategi.”

Året förde samman toppexperterna på arbetsplatsen

Eeva Ruotsalainen har inte haft några fritidsproblem den senaste tiden, eftersom det finns mycket arbete att göra för att bekämpa pandemin.

”Jag har alltid gillat mitt eget arbete – det är intressant och motiverande. Oavsett om jag jobbar eller är ledig vill jag göra saker så bra som möjligt.”

Det finns fördelar med allt, även coronaviruset.

”Under året har jag lärt känna människor på HUS som jag inte skulle ha träffat utan undantagsförhållandena. Experter med stort E som vill lösa saker och ting. Det har varit otroligt roligt att jobba med dem.”